INTERN KOMMUNIKATION STÄRKER VARUMÄRKET

Fungerande intern kommunikation är som en synergi där ett perspektiv möter ett annat, och det uppstår något nytt. Ett plus ett blir tre. När det fungerar blir det roligare att gå till jobbet. Medarbetare som gillar att gå till sitt jobb berättar det för andra. Det uppstår ett ambassadörskap. Därför märks bra intern kommunikation i allra högsta grad i medarbetarens bemötande gentemot omvärlden.

Kraften i ert varumärke börjar inifrån och framgången mäts i upplevelsen av er. Jag brukar beskriva det som en regnbåge. Där varje ring spelar roll. Effekterna ser du i medarbetarengagemanget, i kundmötet, varumärkesupplevelsen och givetvis i lönsamheten.

Klicka på bilden för att se den i större tappning.
loken

För att lyckas finns inga genvägar. Men det finns smarta vägar!