OM ANNA ALMBERG

Jag älskar intern kommunikation! Det är därför jag föreläser. Jag är bekymrad över att just kommunikation mellan människor tycks fungera så dåligt på många arbetsplatser. Det får konsekvenser i form av stress, energitapp och ohälsa. Jag vill att människor ska känna mer engagemang i sina liv och i sitt arbetsliv. För livet är kort. Min vision är att bidra till arbetslycka! 

Jag har egentligen bara ett budskap – sen rymmer det hundratals verktyg och metoder för att lyckas. Men budskapet är enkelt: människor är det viktigaste kapitalet som finns. Och den interna kommunikationen med och mellan människorna avgör den externa framgången. Mår medarbetarna bra gör kunderna också det. Bra intern kommunikation påverkar i allra högsta grad engagemang, produktivitet och lönsamhet. 

Jag har en filosofie magisterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap, utbildad vid Umeå Universitet och vid Södertörns högskola. Därutöver är jag vidareutbildad inom Praktisk Processledning, Projektledning i flera omgångar, Klart Ledarskap och Medieträning (Berghs School of Communication.) Som diplomerad coach jobbar jag också med individuell utveckling. 

Jag har tidigare ansvarat för Systembolagets interna kommunikation och är idag kursansvarig på Berghs School of Communication. Jag är också verksam konstnär och har både ateljé och kontor i Gustavsbergs hamn. I femton års tid har jag med Sverige som bas föreläst, varit rådgivare och inspirerat många av våra största organisationer till att lyckas bättre inifrån och ut. Jag är ofta Keynote speaker och arbetar både med offentlig och privat sektor. 

Mina ledord: 

Jag är ÄKTA 

Jag tar ansvar för det jag levererar. Jag är öppen, intresserad och lyhörd. Jag är mänsklig och generös. Ledarskap och intern kommunikation är ett långsiktigt arbete. Därför levererar jag inte guick-fix utan det som som ger resultat, även om resultatet är ett endaste steg.

Jag är KREATIV

Jag vill att den jag träffar ska våga! Allt behöver inte vara färdigt. Det är bättre att testa idéer, lära sig av erfarenheten och bedriva utveckling som en kreativ levande process. Jag vill inspirera till att upptäcka nya vägar. Jag vill ingjuta mod i att det mesta är möjligt. Jag vill att fler ska våga skapa.