RÅDGIVNING

Som rådgivare stödjer jag mina kunder till att göra rätt prioriteringar. Målet med rådgivningen är att stärka kunden så pass mycket att jag som rådgivare inte behövs. Ibland räcker det med korta perioder. Andra kunder arbetar jag nära, löpande under flera år. Målgruppen är ofta ledare eller kommunikationsansvariga. Några vanliga uppdrag: 

  • Utveckla effektiva kommunikationsavdelningar: Roller, arbetssätt, samarbete med HR, status internt, budgetarbete
  • Strategi för kommunikationskanaler inkl koncept och idé
  • Budskapsplanering utifrån strategisk plan
  • Definiera rollbeskrivningar för kommunikativa organisationer och utveckla kompetensutvecklingsplaner
  • Fylla på med verktyg och metoder
  • Individuell coachning

”Det roligaste med mitt jobb är att jag får se hur människor växer, får nya insikter och ett annat mod i att driva intern kommunikation i sin egen organisation. Jag får vara med och skapa förändringar genom att fler förstår att framgång skapas genom engagerade medarbetare. Förhoppningsvis bidrar jag till ett paradigmskifte där ”quick-fix” i det kommunikativa arbetet prioriteras ner.”

REGNBÅGEN ÄR GRUNDEN!

Allt börjar inifrån och framgången mäts i upplevelsen av er. Se det som en regnbåge där varje ring spelar roll.  Intern kommunikation är så mycket mer än bara kommunikationskanaler. Ledarskapet, medarberskapet, kulturen, mötena är också där. Någon sa att intern kommunikation är ”allt”. Eller så som vi brukar säga: Det är bensinen som får bilen att rulla. Det är medlet för att skapa rörelse i det ni sagt att ni ska åstadkomma.

Effekterna ser du i medarbetarengagemanget, i kundmötet, varumärkesupplevelsen och givetvis i lönsamheten.

loken