14 idéer för att skapa engagemang


Varför är engagemang viktigt?

 
Den som känner engagemang är hängiven och vill kavla upp ärmarna och göra sitt bästa. Egentligen gillar jag engelskans ”commitment ”ännu bättre. Ordet beskriver mer av en aktiv handling ”jag väljer att ha ett personligt engagemang i detta för att jag vill.” Den som är engagerad genomför arbetet, löper linan ut, tror på sig själv och får också med sig andra i en fartkraft framåt. Det är också roligare att vara engagerad, tid och rum kan ibland liksom försvinna, du känner nog igen känslan av flow. Ändå är alldeles för många i Sverige inte engagerade. I en slags känsla av lagom mellanmjölk går de till jobbet för att de måste. Av plikt. För att samla ihop stålar för att ha råd med fredagsmyset och ledigheten på helgen. Och så kommer måndagen igen och den trista verkligheten. O-engagemang märks i sinom tid i form av ohälsa, dåliga relationer och tillslut i känslan av meningslöshet. Det vill jag ändra på! Nyckeln för att lyckas heter ledarskap men också intern kommunikation.  

Dessutom märks engagemang i kundmötet…

 
Engagerade människor känner sig lyssnade till, involverade, de vet vad ledningsgruppen vill och varför. De har kontroll över sina arbetsuppgifter och de skrattar ofta på jobbet. Medarbetarna förstår det högre syftet med sitt arbete. Ledarna är kommunikativa och kan omsätta strategier till ”vad betyder det här för medarbetarna”. Engagerade medarbetare märks i allra högsta grad i kundmötet och i ambassadörskapet för sitt arbete. Vad medarbetarna säger om sitt företag är den i särklass mest trovärdiga kanalen. Engagemang påverkar dessutom individens hälsa i form av minskad sjukfrånvaro, mindre personalomsättning ”här vill jag vara kvar” och jag gör mer rätt och bidrar till bättre produktivitet. Win – win helt enkelt.

Att tänka på för att skapa engagemang:

 

 1. Belöningar och erkännande ”Du är viktig för att du finns – inte bara för det du gör”.
 2. Klargör ramar för medarbetarna, det här är din roll, dina arbetsuppgifter och så här gör du när du gör jobbet fantastiskt bra.
 3. Lyssna på varandra, oavsett om du är ledare eller medarbetare.
 4. Våga vara personlig och lär känna varandra bortom roller och titlar.
 5. Se och bekräfta det som är bra – ur det föds energin till fortsatt utveckling.
 6. Berätta om vad var och ens insats bidrar till – våga vara stor i orden och svara på frågan ”vilken skillnad gör vi i världen”.
 7. Skapa en målbild beskriven som ett tillstånd som är så attraktivt att du vill ”hångla” med det.
 8. Förenkla och sudda i det stora flödet av information – den som har kontroll och känner sig kapabel blir mer engagerad. ”Sudda” särskilt abstrakta maktord som används för att markera positioner.
 9. Gödsla: Se till att det finns möjligheter att utvecklas och ta nya steg i karriären ”ge mig lite större kavaj än vad jag bär upp och tro på min förmåga att fylla upp den”.
 10. Lita på medarbetarna – tillit och tro på andras goda vilja och till var och ens förmågor. Ledarna ska inte lägga sig i och kontrollera mer än de måste men finns där när någon ber om din hjälp. När tilliten är på plats vågar fler vara sårbara, vilket stärker relationer och såväl som engagemang.
 11. Ge medarbetarna tillåtelse att reflektera på arbetstid. Backa för att ta sats. Det är i reflektioner nya idéer kommer fram. Det går därför inte att vara nytänkande utan utrymme för eftertanke.
 12. Ge plats för glädje, skratt och omtanke – öka de sociala aktiviteterna speciellt i utmanande tider.
 13. Närmsta ledarens kommunikativa förmåga har stor inverkan på medarbetarengagemanget. Prata därför mindre ledarskap och mer kommunikation, ni som har som uppdrag att utveckla chefer.
 14. Glöm för sjutton inte högsta ledningens förmåga att inspirera och peka ut riktningen. Vilka är ledningsgruppen? Vad drivs de av? Vart är företaget på väg? Den högsta ledaren behöver vara både klok och inspirerande så att var och en vill följa med!

Ps. Vill ni ha ännu fler tips så rekommenderar jag att boka in mig som rådgivare >> eller föreläsare >>. Många vittnar om att det ger både energi och kunskap till fortsatt utveckling! 

Hur driver vi engagemang på avstånd? (När vi inte delar kontor)

 
Idag finns fantastiska möjligheter att skapa engagemang även i grupper som inte ses fysiskt. Det sociala intranätet är en viktig kanal där alla som en del av sitt arbete är aktiva i att dela med sig av och ta del av vad som är på gång. Du kan vara personlig, bekräfta, peka ut riktningen, dela milstolpar och ge varandra pepp även digitalt. Egentligen är det ingen skillnad på vad som driver engagemang när du är i samma rum eller om du inte är det. Det är bara kanalen som är annorlunda. Du kan likaväl ha ett lyssnande möte via Skype som du har på ett kontor. När ni väl ses, skippa då informationsspridning och monolog. Satsa istället på dialog, samtal och interaktion. Tänd en lägereld, grilla en korv och lär känna varandra som människor.

Lycka till!