SAMARBETEN

Anna Almberg finns representerad hos flera talarförmedlingar och samarbetar med många andra konsulter, kommunikationsbyråer och experter.