VARFÖR DRIVER INTERN KOMMUNIKATION AFFÄREN?

 
Intern kommunikation är grunden för att vi ska trivas och ha det bra på jobbet. Dessutom skapas kundnöjdhet av nöjda medarbetare och nöjda kunder skapar framgång. En klassisk win-win helt enkelt! 

Ett varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”. Det vill säga, när medarbetaren möter kunden. Ett starkt förtroende från kunderna byggs lika mycket genom medarbetarnas bemötande som av andra mer medvetna kommunikationsinsatser.

Medarbetare som agerar utifrån ett varumärkes löften stärker det genom sina handlingar, varje dag. En medarbetare som är involverad blir per automatik mer engagerad, och det märker kunden. När kunden är nöjd märks det på sista raden.