All that we share


Vi sätter så lätt in varandra i boxar – boxar som skapar känslan av vi-och-dom. Intern kommunikation skapar fler kontaktytor, flera band mellan människor som behövs för att väcka känslan av gemenskap. Vi bryr oss mer om den som “tillhör” oss. Känslan av “vi” är viktiga på arbetsplatser. Såväl för trivsel som för lyckade samarbeten och produktivitet.

Fin liten film va från TV2 Danmark.