Älska intern kommunikation

Fungerande intern kommunikation har positiva effekter på arbetsmiljö, trivsel, förtroende, kundnöjdhet och lönsamhet. Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation samt verktyg för ett mer kommunikativt ledarskap och medarbetarskap.

  • Att aktivera beslut, strategiska planer och skapa gemensam handlingskraft.
  • Du får ta del av goda exempel och case så gör andra.
  • Grundläggande om kommunikationssystem ”rätt budskap i rätt kanal”.
  • Vad krävs av en ledare för att skapa engagemang hos medarbetarna?
  • Så skapar ledningsgruppen förtroende.
  • Nycklar för att minska ”vi och dom”.  
  • Kommunikatörens nya yrkesroll. 
  • Övningar av mer praktisk karaktär för att lyckas bättre med möten, dialog, budskap, förändring och kommunikationsplanering.

Oerhört proffsigt och roligt.”
”Mycket intressant med riktiga exempel från Annas eget yrkesliv.”.