Är skylten i pannan tänd?

Författare:

Ett varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”. Det vill säga, när medarbetaren möter kunden. Varje medarbetare har en skylt i pannan som representerar ert varumärke. Är skylten tänd eller släckt? Ett starkt förtroende från kunderna byggs lika mycket genom medarbetarnas bemötande som av andra mer medvetna kommunikationsinsatser. Medarbetare som agerar utifrån ett varumärkes löften stärker det genom sina handlingar, varje dag.

Några aktuella föreläsningar

Framgångsrik intern kommunikation 

Fungerande intern kommunikation har positiva effekter på arbetsmiljö, trivsel, förtroende, kundnöjdhet och lönsamhet. Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation och verktyg för ett mer kommunikativt ledarskap och medarbetarskap.
Läs mer >> 

Från öar till vi-känsla

Det här är en satsning för att öka kunskapen om betydelsen av intern kommunikation för att stärka vi-känsla och samarbete. Vi upplever och tränar på verktyg för kommunikation som sedan är applicerbara i alla relationer. Vi har roligt, skapar en meningsfull stund tillsammans som stärker gruppen. Ni får en möjlighet att samla ihop er och komma samman som lag.
Läs mer >>

Från en vanlig chef till en inspirerande ledare? 

Med stöd från forskning och insikter från Mittuniversitetet och Lunds universitet hjälper Anna chefer, ledningsgrupper och stödfunktioner att förbättra sin kommunikation och skapa en stark företagskultur som främjar samarbete, kreativitet och innovation. Läs mer >>