Ära vare kommunikatörer

Författare:

Hanna, en kommunikatör, stod inför en utmaning. Hennes arbete var ofta otydligt och gränslöst, men hon visste att hennes insatser var avgörande för organisationens framgång.

”Kommunikation – mänsklighetens osynliga väv. Allt vi skapar och är, är bundet till kommunikation.” – Anna Almberg

Hanna blev som en trädgårdsmästare för sin organisation. Hon visste att vissa frön av idéer inte hade blommat som de borde, och var beredd att göra något åt det.

Fokusera på det som skapar värde

Hanna började jobba mer med mätningar och analyser för att förstå vad som skapade mest värde. Hon mätte engagemanget och responsen från sin målgrupp, och identifierade de typer av innehåll och kanaler som hade störst inverkan. Med dessa insikter kunde hon anpassa sitt arbete för att skapa mer värde.

Bygga förtroende och relationer

För att få förtroende i ledningsgruppen blev Hanna mer proaktiv och strategisk. Hon visade hur hennes arbete direkt bidrog till organisationens övergripande mål, och blev en pålitlig rådgivare till ledarna.

Hanna visste att hon behövde sätta gränser. Hon slutade göra saker som inte skapade värde, och blev tydlig med vad hon kunde och inte kunde åstadkomma.

Rensa bort ogräset

I sin kommunikationsträdgård rensade Hanna bort de blommor som inte blommade. Hon slutade producera innehåll som inte gav eko, och kanaler som inte nådde fram. Dessa var ogräs som tog kraft och näringsämnen från de blommor som verkligen behövde det.

Kommunikatörernas värde

Kommunikatörerna bidrar till engagemang, förtroende och lönsamhet genom att bygga och underhålla relationer med intressenter, öka medvetenheten och förståelsen för organisationens verksamhet, och påverka attityder och beteenden. Utan dem skulle ledningsgruppen kämpa med att få sitt budskap att nå fram, och organisationens lönsamhet och framgång skulle vara hotad.

När kollegor vill beställa texter som i en korvkiosk

Hanna mötte besvikna kollegor som trodde att kommunikationsavdelningen var en ”korvkiosk” där man kunde beställa färdigskrivna texter. Hon mötte dem med tålamod och förklarade att kommunikation är en gemensam ansträngning, och att alla i organisationen har ansvar för sin egen kommunikation.

När och varför kommunikatörer behöver säga nej

Kommunikatörer behöver ibland säga nej för att kunna fokusera på det som verkligen skapar värde. Genom att prioritera och sätta gränser kan de undvika att bli överbelastade och säkerställa att de har tid och resurser för att göra sitt bästa arbete.

Vad gör kommunikatörer istället för att producera andras information?

Istället för att producera andras information, blir kommunikatörer strategiska rådgivare och partners. De hjälper andra att formulera sina budskap, strategisera kring sin kommunikation, och utveckla sina egna kommunikationsförmågor.

Återhämtning och kreativitet

För att främja sin egen kreativitet och återhämtning, såg Hanna till att ta pauser under arbetsdagen, använda sin semester och ledighet för att koppla av och ladda batterierna. Hon sökte också regelbundet inspiration och nya idéer genom att delta i branschrelaterade evenemang och nätverka med andra kommunikatörer.

Kommunikatörer, ni är mer än bara budbärare. Ni är skapare av mening, byggare av relationer, och arkitekter av framgång. Ni formar världen omkring oss med era ord och handlingar. Ni har kraften att inspirera, att förändra, och att göra skillnad. Så var stolta över ert arbete, var modiga i era handlingar, och var aldrig rädda för att visa världen vad ni är kapabla till. Ära vare kommunikatörer!

— Anna Almberg