Den interna kommunikatörens yrkesroll

Författare:

Det är dags att fler interna kommunikatören lär sig tala för sig och berätta för verksamhet och omvärld om vilket värde de kan skapa. Intern kommunikation är av allra största betydelse för resultat, måluppfyllelse och engagemang. Kanske är det själva titeln som är felet?

Intern kommunikatör – vad är det egentligen?

Förslag alternativa titlar till intern kommunikatör

Jag hittade på några alternativa titlar. Vilken skulle du välja?

 • Relationsstrateg
 • Engagemangschef
 • Samarbetskoordinator
 • Närvarospecialist
 • Humanitetsproffs
 • Meningsfullamötenchef
 • Flexibiltetsproffs
 • Digitaliseringsstrateg
 • Internal creative director

Kompetensbeskrivning intern kommunikatör 2.0

Allt för många kommunikatörer sitter fast i ett kanal- och leveranstänk där det själva upprätthåller en föråldrad syn på vad som ger effekt. Det är inte flest leveranser som vinner. Det är RÄTT leveranser som vinner. 

Kommunikatörer måste därför lära sig verksamhetsstyrning. Vilka mål finns? Vilka är strategierna? Vad är det vi med kommunikation ska skapa HANDLINGSKRAFT i den närmsta tiden? Vem är kunden? Hur tjänar ni pengar? Vilka marknader ska ni vinna och så vidare. 

Syftet med intern kommunikation är att skapa ACTION i det ni sagt att ni ska åstadkomma. Därtill stärka relationer mellan människor och grupper som behövs för att underlätta det samarbete som krävs för att ni ska nå era mål. 

Det är passé att leverera kommunikation utan tydligt SYFTE. Kanalerna ska inte fyllas. Det är den strategiska planen som ska få liv. Olika kommunikativa funktioner som intern, press och PR behöver SAMVERKA för att skapa effekt.

KOMMUNIKATÖREN: DEN SOM FÅR BOLLARNA ATT RULLA!

Checklista – den interna kommunikatören

 1. Affärsdriven och kan verksamheten
 2. Öppen och till vis del extrovert med god förmåga att skapa och samarbeta
 3. Kreativ och nytänkande
 4. Duktig på processledning och få med sig grupper framåt
 5. Tydlig och gränssättande för att leverera rätt saker
 6. Samhällsintresserad
 7. Intresserad av människor och att få andra att lyckas. (Coachande förhållningssätt)
 8. Intresserad och kunnig inom beteendevetenskap, mänskliga behov och drivkrafter
 9. Lyssnare – ett öra i verksamheten
 10. Är generös med sin kunskap och verksamheten goda råd
 11. Utbildare – expertkunskap i storgrupp
 12. Utvecklare – skapar förutsättningar, kanalstrategier med mera 
 13. Producent – skapar material, skriver, film, ppt, dialogstöd etc. 
 14. Duktig på projekt och förändringsledning för egna och andras utvecklingsarbeten
 15. Samarbetar med andra interna och externa kommunikatörer, HR, ledningsgruppen, IT samt andra som arbetet kräver

Var stolt över ditt arbete för du gör stor skillnad för människor, din arbetsplats och planeten jorden!/Anna