Bättre engagemang tack

Det är roligare att vara engagerad, tid och rum kan ibland liksom försvinna, du känner nog igen känslan av flow. Ändå är alldeles för många i Sverige inte engagerade. Det vill jag ändra på genom att få fler att förstå kraften i intern kommunikation.

Mer engagemang = mer framgång

Engagerade medarbetare:

Engelskans ”commitment” är ett ännu bättre ord som beskriver mer av en aktiv handling ”jag väljer att ha ett personligt engagemang i detta för att jag vill.”

  • känner sig lyssnade till
  • upplever att de är involverade
  • vet vad ledningsgruppen vill och varför
  • har kontroll över sina arbetsuppgifter
  • de skrattar ofta på jobbet
  • förstår det högre syftet med sitt arbete
  • engagerade medarbetare märks i allra högsta grad i kundmötet och i ambassadörskapet för sitt arbete
  • engagemang påverkar dessutom individens hälsa positivt