Engagemangschef – nästa titel?

Författare:

Det vore fint om vi använde titlar som faktiskt beskiver värdet med det arbete vi gör!

Nyss hette vi informatörer och informationschefer, fokus var på råmaterialet och det vi producerade. Nästa steg, när fler förstod att vårt jobb handlar om att skapa relationer, blev kommunikatörer och kommunikationschefer. Vad ska vi då kalla oss härnäst? Jag hoppas att fler benämner våra yrkesroller utifrån den effekt vi faktiskt skapar, det ger både värde och status åt vårt jobb. Ska vi leka med titlarna lite? Vad tror du om det här?

  • Engagemangschef
  • Matchmaker
  • Glädjestrateg
  • Förståelseledare
  • Måluppfyllelsestrateg
  • Vi-känsla-chef
  • Förtroendeambassadör

Vad skulle du vilja ha för titel på ditt visitkort? Själv gillar jag att kalla mig inspiratör: jag vill väcka tankar som får fler att förstå vikten av intern kommunikation. Min fasta övertygelse är att när människor mår bra så gör organisationen också det. Och kommunikation påverkar i allra högsta grad vår arbetsglädje. 

Vill du få inspiration och kunskap om betydelsen av kommunikation på jobbet? Boka då mig till och låt mig dela med mig av mina tips, verktyg och tankar.