Unikt ledarskapsprogram är här!

Det är med stor glädje jag hurrar in mitt och Cristinas ledarskapsprogram. Vi har velat skapa ett program som på allvar jobbar inifrån och ut, med fokus på människan, vidare till ledarskapet och den kommunikativa förmågan. Jag är övertygad om att det framtida ledarskapet är att stå stadigt i sitt eget rotsystem, för att därifrån ha förmågan att i kontakt med sig själv leda andra. Jag älskar dessutom lokalerna Mamita Sthlm och att jobba tillsammans med Cristina. Jag ser fram emot ta emot de 16 deltagare som anmäler sig. Jag hoppas att det blir ett år som på allvar gör skillnad i deltagarnas liv och arbetsliv.

Så här skriver vi i ingressen till programmet:

Vi tror på ett ledarskap som börjar i dig själv. Där du är medveten om vad du behöver och vet hur du ska tillgodose det. Självkännedom och kommunikation är benen i ett stadigt ledarskap. Att stå i kontakt med sig själv för att i nästa steg genom kommunikation skapa kontakt med andra. Det här unika ledarskapsprogrammet kombinerar dessa två områden – självkännedom och kommunikation.

Syftet är att den som deltar blir en tryggare och mer medveten människa med för­
mågan att autentiskt kommunicera sina medarbetare.

Vi ser fram emot att träffa dig!
Anna Almberg och Cristina Tscherning

Klicka eller här>> för att läsa mer. Du anmäler dig till stefan@saj.se.