Ett utdrag från boken…

STARKA RÖTTER STÅR STADIGT

Tänk dig ett vackert träd med vacker stam och krona som till synes växer sig frodigt och mår bra. Men skenet bedrar för under markytan gömmer sig ett alldeles för litet rotsystem. Vad händer med ett träd utan starka rötter när det kommer en yttre påtryckning, till exempel en storm? Ett sådant träd välter. Du kan likna det med vilken krissituation som helst. Finns det inte bra rötter, en sund kultur och fokus på medarbetarna så faller förtroendet, personer och ibland hela organisationer. Ett träd med djupa rötter står däremot stadigt – också i kris. Bra intern kommunikation skapar starka rötter som märks i bladverket, utåt i mötet med omvärlden. Kundmötet präglas av äkta engagemang, glädje och handlingskraft. Om du gräver dig lite djupare ner i rötterna märker du också att människor känner sig lyssnade till, involverade, de vet vad ledningsgruppen vill och varför. Ledarna är kommunikativa och kan omsätta strategier till ”vad betyder det här för medarbetarna”. I ett företag som är bra på intern kommunikation växer människor och det föder framgång och lönsamhet.

Du kan köpa boken direkt via min hemsida >>