Älska intern kommunikation

Framgångsrik intern kommunikation

Gör ingen som ni bestämt? Är det stora “avstånd” mellan grupper eller ledningsgruppen och medarbetarna? Är det till och med dålig stämning? Har ni dessutom utmaningar med att få med er medarbetare i förändring? Troligen, om jag får gissa behöver ni utveckla den interna kommunikationen hos er. Låt mig introducera föreläsningen “Älska intern kommunikation”.

Vad ger föreläsningen?

Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation och verktyg för ett mer kommunikativt ledarskap och medarbetarskap. Det här är en föreläsning fylld av interaktivitet, insikt och inspiration. Med pedagogisk skicklighet, stor portion humor och ett äkta engagemang blir det här en föreläsning som stannar kvar hos åhörarna.

Varför är intern kommunikation viktigt?

Framgång handlar om människor. Människor som är ambassadörer för sin arbetsplats i alla ”sanningens ögonblick”. Den interna kommunikationen har fått en ökad betydelse i en föränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för den externa bilden av varumärket. Den interna berättelsen om vart företaget är på väg och står för behöver stämma överens med den externa bilden. Det är först då det blir trovärdigt. Fungerande intern kommunikation har positiva effekter på arbetsmiljö, trivsel, förtroende, kundnöjdhet och lönsamhet.

Ur innehållet

  • Att aktivera beslut, strategiska planer och skapa gemensam handlingskraft.
  • Du får ta del av goda exempel och case så gör andra
  • Kreativa aktionsmetoder
  • Improvisationsövningar – förklara svåra ord för 8 åringen
  • Grundläggande om kommunikationssystem ”rätt budskap i rätt kanal”
  • Vad krävs av en ledare för att skapa engagemang hos medarbetarna?
  • Så skapar ledningsgruppen förtroende
  • Nycklar för att minska ”vi och dom”
  • Kommunikatörens nya yrkesroll
  • Övningar av mer praktisk karaktär för att lyckas bättre med möten, dialog, budskap, förändring och kommunikationsplanering

Omfattning

Föreläsningen kan anpassas från en timme till en heldag. Den passar utmärkt som en del av en konferens eller likväl som fristående utvecklingsaktivitet.

Kontakt och läs mer

Läs mer om upplägget och ta del av en exempelföreläsning >>

Kontakta mig för frågor eller bokning >>

Ps. Är du intresserad av en längre utbildning inom Intern kommunikation? I så fall kan jag tipsa om att jag är kursansvarig på världens bästa kommunikationsskola Berghs School of Communication där en ny utbildningsomgång startar hösten 2019. Läs mer här>>

Oerhört proffsigt och roligt.”
”Mycket intressant med riktiga exempel från Annas eget yrkesliv.”.