Förändringskommunikation

Förändring är det enda konstanta och en förutsättning för utveckling! Med andra ord, något alla organisationer håller på med hela tiden. Ändå misslyckas de allra flesta förändringar, kostnaderna skenar, tidsplanen hålls inte och människorna glöms bort. 

Vad ger föreläsningen?

Med glimten i ögonen och djup kunskap ger Anna deltagarna inspiration, förståelse och möjlighet till igenkänning. Med utgångspunkt i våra förändringsreaktioner skapas insikt om hur en bra kommunikationsplanering kan te sig, som underlättar förändringsarbetet.

Varför är förändringskommunikation viktigt?

Utan kommunikation sker ingen framåtrörelse, eller åtminstone inte i önskad riktning. Kommunikation skapar engagemang och handlingskraft. Det är först när människorna som ska förändra sig vill göra det som det blir resultat. En av de vanligaste orsakerna till att förändringar misslyckas är en övertro till människans vilja att förändra sig ihop med bristande kommunikation.

Ur innehållet

 • I den här föreläsningen lär vi oss några av de viktigaste kommunikativa nycklarna för att få med sig människor och därmed öka möjligheterna till att lyckas. Den som leder andra behöver förstå de mekanismer som ligger bakom att få med sig människor i förändringar.
 • Vi lär känna personan “Majvor Motståndig” och utifrån ett case hjälper vi henne igenom hennes förändringsresa.
 • Vi går igenom tips och tränar tillsammans.
  • Attraktiva målbilder
  • Brinnande plattformar
  • Involvering
  • Dialog och läran om att lyssna
  • Timing med mera…

Omfattning

Föreläsningen kan anpassas från en timme till en heldag. Den passar utmärkt som en del av en konferens eller likväl som fristående utvecklingsaktivitet.

Kontakt

Hör av dig med frågor eller om du vill göra en bokning >>

”Extra plus för att Anna lyckades skapa en öppen stämning i gruppen istället för att bara prata hur viktigt det är!”