Förändringskommunikation

Förändring är det enda konstanta och en förutsättning för utveckling! Med andra ord, något vi alla och alla organisationer håller på med hela tiden. Ändå misslyckas de allra flesta förändringar, kostnaderna skenar, tidsplanen hålls inte och människorna glöms bort. 

  • I den här föreläsningen lär vi oss några av de viktigaste kommunikativa nycklarna för att få med sig människor och därmed öka möjligheterna till att lyckas. Den som leder andra behöver förstå de mekanismer som ligger bakom att få med sig människor i förändringar
  • Det handlar om att kommunicera målbilder, involvera längs vägen, våga kommunicera det obekväma eller att faktiskt komma ihåg att kommunicera även fast det inget finns att säga
  • Att lyckas handlar också om att vara införstådd med vilka krafter som kan väckas i människor som känner sig hotade, rädda eller osäkra – vanliga förändringsreaktioner

”Extra plus för att Anna lyckades skapa en öppen stämning i gruppen istället för att bara prata hur viktigt det är!”