Det ska vara inspirerande, kul
och utmanande att lära!

Anna Almbergs pedagogiska filosofi

Annas upplägg är unika på så sätt att hon så generöst delar med sig av verktyg, material och inspirerande upplägg som direkt går att applicera i egen verklighet. Många tidigare deltagare uppskattar hur Anna Almberg gör något så abstrakt som kommunikation till något konkret. 

Anna är ofta keynote speaker, finns som kursledare på olika öppna kurser och skräddarsyr föreläsningar och utbildningar till kunder. Innehåll och upplägg kan helt anpassas efter behov och önskemål. Längre utbildningar kan också genomföras som en ”train the trainer”. Målgrupperna är såväl ledningsgrupper som medarbetare, kommunikatörer och andra stödfunktioner och det finns ingen begränsning i gruppens storlek. Alla föreläsningen kan anpassas från en timme till en heldag. De passar utmärkt som en del av en konferens eller likväl som fristående utvecklingsaktivitet.

Läs mer om föreläsningarna

Utan reflektionen, lekfullheten och nyfikenheten? Ja, hur skulle vi då kunna utvecklas?