FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGAR

Fotograf: Jonas Olsson
 
Vi har ett arbetsliv att förbättra! Jag vågar säga att jag är en av Sveriges mest uppskattade inspiratörer och pedagoger inom intern kommunikation. Du blir berörd. Jag varvar inspirerande föreläsningar, reflektion och konkreta kreativa verktyg. Jag är ofta Keynote speaker, andra gånger genomför jag längre kurser. Uppläggen anpassas efter mina kunders behov. 

MINA MÅLGRUPPER:

Ledningsgrupper, mellanchefer, medarbetare, kommunikatörer och HR.

TID OCH PRAKTISKT

 • Fem minuter, en timme, halvdag, heldag eller en återkommande utbildningsserie av flera utbildningar
 • Korta föreläsningar varvat med case och upplevelsebaserad inläsning med mycket egen reflektion
 • Enkla metoder och inspirerande verktyg

 


 

Fungerande intern kommunikation har positiva effekter på arbetsmiljö, trivsel, förtroende, kundnöjdhet och lönsamhet. Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation samt verktyg för ett mer kommunikativt ledarskap och medarbetarskap.

 • Att aktivera beslut, strategiska planer och skapa gemensam handlingskraft.
 • Du får ta del av goda exempel och case så gör andra.
 • Grundläggande om kommunikationssystem ”rätt budskap i rätt kanal”.
 • Vad krävs av en ledare för att skapa engagemang hos medarbetarna?
 • Så skapar ledningsgruppen förtroende.
 • Nycklar för att minska ”vi och dom”.  
 • Kommunikatörens nya yrkesroll. 
 • Övningar av mer praktisk karaktär för att lyckas bättre med möten, dialog, budskap, förändring och kommunikationsplanering.

Oerhört proffsigt och roligt.”
”Mycket intressant med riktiga exempel från Annas eget yrkesliv.”.

 


 

Forskarna anser att 70 till 90 procent av ett ledarskap utgörs av kommunikation. I din roll som ledare förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Ledaren är den viktigaste interna kommunikationskanalen. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sitt ledarskap.

 • Kunskap och inspiration om det kommunikativa ledarskapets betydelse
 • Rätt budskap i rätt kanal – att bygga upp sitt eget kommunikationssystem
 • Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang
 • Metoder och konkreta verktyg för möten, dialog, och effektiva budskap
 • Intro till att lyckas med kommunikation i förändringsarbeten

”Anna är en duktig föredragshållare och utbildare.”
”Väldigt kompetent och inspirerande.”
 


 

Förändring är det enda konstanta och en förutsättning för utveckling! Med andra ord, något vi alla och alla organisaoner håller på med hela tiden. Ändå misslyckas de allra flesta förändringar, kostnaderna skenar, tidsplanen hålls inte och människorna vill inte ha någon förändring i huvudtaget.

 • I den här föreläsningen lär vi oss några av de viktigaste kommunikativa nycklarna för att få med sig människor och därmed öka möjligheterna till att lyckas. Den som leder andra behöver förstå de mekanismer som ligger bakom att få med sig människor i förändringar
 • Det handlar om att kommunicera målbilder, involvera längs vägen, våga kommunicera det obekväma eller att faktiskt komma ihåg att kommunicera även fast det inget finns att säga
 • Att lyckas handlar också om att vara införstådd med vilka krafter som kan väckas i människor som känner sig hotade, rädda eller osäkra – vanliga förändringsreaktioner

”Extra plus för att Anna lyckades skapa en öppen stämning i gruppen istället för att bara prata hur viktigt det är!”
 


 

Ett gott bemötande är inget påklistrat leende, det kommer inifrån, från engagerande medarbetare som trivs. Därför börjar ett externt bra bemötande med en god intern kommunikation. Den här föreläsningen innefattar en kreativ verktygslåda där ni också ges möjlighet att reflektera över hur ni kan utveckla ert bemötande.

 • Reflektion – vad är ett gott bemötande?
 • Inspiration – så gjorde andra
 • Utforska vem som är kunden för er
 • Vem är kunden för den som jobbar i en stödfunktion utan direkt möte med slutkunden?
 • Egen reflektion – så hade det varit att möta mig själv en vanlig dag på jobbet
 • Läran om att lyssna
 • Metoden “Maxa bemötandet” med kartläggning, insikter och utforma utmaningar.
 • Sociometriska övningar för att bygga vi-känsla i gruppen

“En sån här givande dag önskar jag att vi kunde ha fler gånger än en gång om året”
“Nu vet jag mer om hur viktigt mitt bemötande är och att det smittar till omgivningen”
 


 

Den viktigaste interna kommunikationskanalen är lägerelden där människor möts i närvaro, ser varandra och lyssnar. Hur kommer det sig att vi tänder så få lägereldar i arbetslivet idag? Vi behöver träna på dialogen, det goda mötet och vi uppleva det fantastiska som kan inträffa när vi faktiskt ser och hör varandra.

 • Spelregler för möten
 • Möteskultur
 • Inspiration och variation, bredda din verktygslåda för att leda roligare möten
 • Metoder och arbetssätt för att lyckas med dialog
 • Att förbereda, genomföra och avsluta dialogen
 • Så hanterar du olika personligheter i gruppen, till exempel den som pratar mycket och den som sitter tyst

”Nu ska jag verkligen våga prioritera min egen närvaro. Tänk vad lätt det är att glömma det mest självklara”
”Tack för kreativiteten – med dig i arbetslivet känns det mesta roligare”