Boka föreläsning med Anna Almberg

Det ska vara lätt att lära! Det ska vara kul att lära! Annas upplägg är unika på så sätt att hon så generöst delar med sig av verktyg, material och inspirerande upplägg som direkt går att applicera i egen verklighet. Många tidigare deltagare uppskattar hur Anna Almberg gör något så abstrakt som kommunikation till något konkret. 

Anna är ofta keynote speaker, finns som kursledare på olika öppna kurser och skräddarsyr föreläsningar och utbildningar till kunder. Innehåll och upplägg kan helt anpassas efter behov och önskemål. Längre utbildningar kan också genomföras som en ”train the traniner” det vill säga i nära samarbete med uppdragsgivaren. Målgrupperna är såväl ledningsgrupper som medarbetare, kommunikatörer och andra stödfunktioner och det finns ingen begränsning i gruppens storlek. Alla föreläsningen kan anpassas från en timme till en heldag. De passar utmärkt som en del av en konferens eller likväl som fristående utvecklingsaktivitet.

Läs mer om föreläsningarna