Hemarbetet kräver förmågan till att leda sig själv men även använda sig av kollegorna på nya sätt. Ensam är inte stark och det krävs nya samarbetsformer och arbetssätt för att lyckas.

Arbetsglädje i en digital tid

De digitala kontaktvägarna som finns att tillgå inbjuder stora möjligheter till kreativitet och interaktivitet, det gäller bara att använda dem rätt. Med utgångspunkt i betydelsen av kommunikation, relation och gemenskap inspirerar Anna Almberg till nya tankesätt och idéer. Ingen kan sudda bort pandemin men det går att se möjligheter i den situation som bjuds. Förhoppningen är att alla deltagare känner sig inspirerade till att vara mer rädda om sig själva och om kollegorna i en svår tid. 

  • Betydelsen av kommunikation för vi-känsla och arbetsglädje
  • Att göra varandra bra!
  • Att skapa en personlig känsla i det digitala rummet
  • Lyssnarövningar för dialog
  • Självledarskap – att bli sitt eget ”resesällskap”
  • Tips för att skapa en känsla av ”närhet” trots social distans
  • Några ”energizer” som gör en arbetsdag roligare