Människor är det viktigaste kapitalet som finns. Den interna kommunikationen har fått en ökad betydelse i en föränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för er framgång.

Framgångsrik intern kommunikation

Fungerande intern kommunikation har positiva effekter på arbetsmiljö, trivsel, förtroende, kundnöjdhet och lönsamhet. Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation och verktyg för ett mer kommunikativt ledarskap och medarbetarskap. Med pedagogisk skicklighet, stor portion humor och ett äkta engagemang blir det här en föreläsning som stannar kvar hos åhörarna.

  • Grunderna i framgångsrik intern kommunikation
  • Att aktivera beslut, strategiska planer och skapa gemensam handlingskraft.
  • Du får ta del av goda exempel och case så gör andra
  • Grundläggande om kommunikationssystem ”rätt budskap i rätt kanal”
  • Vad krävs av en ledare för att skapa engagemang hos medarbetarna?
  • Nycklar för att minska ”vi och dom”
  • Övningar av mer praktisk karaktär för att lyckas bättre med möten, dialog, budskap