Förändring är det enda konstanta och en förutsättning för utveckling! Utan kommunikation sker ingen framåtrörelse, eller åtminstone inte i önskad riktning. Lär dig förstå mer om människans förändringsreaktioner och vad som krävs kommunikativt.

Lyckas med förändringskommunikation

Det är först när människorna som ska förändra sig vill göra det som det blir resultat. En av de vanligaste orsakerna till att förändringar misslyckas är en övertro till människans vilja att förändra sig ihop med bristande kommunikation. Med glimten i ögonen och djup kunskap ger Anna deltagarna inspiration, förståelse och möjlighet till igenkänning.

Med utgångspunkt i våra förändringsreaktioner skapas insikt om hur en bra kommunikationsplanering kan te sig, som underlättar förändringsarbetet.

Ur innehållet

  • I den här föreläsningen lär vi oss några av de viktigaste kommunikativa nycklarna för att få med sig människor och därmed öka möjligheterna till att lyckas med förändring. 
  • Vi lär känna personan “Majvor Motståndig” och utifrån ett case hjälper vi henne igenom hennes förändringsresa.
  • Vi går igenom tips och tränar tillsammans.
  • Attraktiva målbilder
  • Brinnande plattformar
  • Involvering
  • Dialog och läran om att lyssna
  • Förändringsreaktioner
  • Grunderna i kommunikationsplanering