Föreläsning: Framgångsrikt bemötande

Med bemötande menas hur vi uppträder mot kunder, kollegor och mot samarbetspartners. I bemötandet ingår vad vi gör, vad vi säger och vad vi utstrålar. Ett gott internt bemötande bygger team, skapar god stämning och får medarbetare att trivas. Ett bra externt bemötande skapar förtroende och är den enskilt viktigaste faktorn för en bra varumärkesupplevelse.

Skit in skit – allt börjar inifrån

Ett framgångsrikt bemötande är inget påklistrat leende, det kommer inifrån, från engagerande medarbetare som trivs. Därför börjar ett externt bra bemötande med en god intern kommunikation och medarbetare som är engagerade ambassadörer. Den här föreläsningen innefattar en kreativ verktygslåda där ni också ges möjlighet att reflektera över hur ni kan utveckla ert bemötande. Utifrån övningar, arbetsdukar och föreläsningar närmar vi oss den spetsiga frågeställningen: hur hade det varit att möta mig själv en vanlig dag på jobbet?

  • Reflektion – vad är ett gott bemötande?
  • Inspiration – så gjorde andra
  • Utforska vem som är kunden för er
  • Vem är kunden för den som jobbar i en stödfunktion utan direkt möte med slutkunden?
  • Egen reflektion – så hade det varit att möta mig själv en vanlig dag på jobbet
  • Läran om att lyssna
  • Metoden “Maxa bemötandet” med kartläggning, insikter och utforma utmaningar.
  • Sociometriska övningar för att bygga vi-känsla i gruppen