Det är kommunikation som gör en chef till en ledare. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sin roll.

Kommunikativt ledarskap

Det är kommunikation som gör en chef till en ledare. Ledarskapet är något du förtjänar genom de relationer du förmår att bygga till dina medarbetare. En kommunikativ ledare förväntas kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Jobbar du i en stödfunktion är det ditt ansvar att stödja ledarna till en ökad kommunikativ förmåga. Föreläsningen ger inspiration, insikt och möjlighet till självreflektion. Många tidigare deltagare vittnar också om hur lätt det varit att omsätta föreläsningens delar till konkret handling. Du får med dig konkreta verktyg som kan användas omgående. Exempel på verktyg hittar du här >> 

Ur innehållet i föreläsningen Kommunikativt ledarskap

  • Kunskap och inspiration om kommunikativt ledarskap
  • Budskapsmodellen för att engagera och involvera
  • Läran om att lyssna
  • Läran om feedback
  • Skapa engagemang för riktning och mål
  • Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang
  • Metoder och konkreta verktyg för bland annat möten, dialog, och effektiva budskap
  • Kommunikativt ledarskap i förändring

Genom åren har jag skrivit några blogginlägg på temat Kommunikativt ledarskap, jag kan rekommendera dig att läsa Var den ledare du själv vill ha >>. Där får du bland annat del av en de kommunikativa kompetenser som jag tycker är allra viktigast och därmed viktiga att träna på.