Föreläsning: Kommunikativt ledarskap

Ledaren är den viktigaste interna kommunikationskanalen. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sitt ledarskap. Kommunikativt ledarskap är den största delen i ett ledarskap. Närmare 90 % säger forskarna.

Bli bättre på kommunikation och lyckas bättre med allt!

I din roll som ledare förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Jobbar du i en stödfunktion är det ditt ansvar att stödja ledarna till en ökad kommunikativ förmåga. Föreläsningen ger inspiration, insikt och möjlighet till självreflektion. Många tidigare deltagare vittnar också om hur lätt det varit att omsätta föreläsningens delar till konkret handling.

  • Kunskap och inspiration om kommunikativt ledarskap
  • Budskapsmodellen – så får du medarbetarna att tro på det du säger
  • Läran om att lyssna
  • Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang
  • Metoder och konkreta verktyg för bland annat möten, dialog, och effektiva budskap
  • Kommunikativt ledarskap i förändring