Ledaren är den viktigaste interna kommunikationskanalen. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sitt ledarskap. Kommunikativt ledarskap är den största delen i ett ledarskap. Närmare 90 % säger forskarna”.

Utveckla ditt kommunikativa ledarskap

I din roll som ledare förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Jobbar du i en stödfunktion är det ditt ansvar att stödja ledarna till en ökad kommunikativ förmåga. Föreläsningen ger inspiration, insikt och möjlighet till självreflektion. Många tidigare deltagare vittnar också om hur lätt det varit att omsätta föreläsningens delar till konkret handling.

  • Kunskap och inspiration om kommunikativt ledarskap
  • Budskapsmodellen för att engagera och involvera
  • Läran om att lyssna
  • Läran om feedback
  • Skapa engagemang för riktning och mål
  • Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang
  • Metoder och konkreta verktyg för bland annat möten, dialog, och effektiva budskap
  • Kommunikativt ledarskap i förändring