Kommunikation är inte ”någons” ansvar utan allas. Varje medarbetare är ansvarig för sina relationer och sin kommunikation. Kommunikativt medarbetarskap innebär att själv ta del av information, att lyssna och söka reda på likväl som att dela med sig till andra.”

Kommunkativt medarbetarskap

Kommunikativt medarbetarskap är en beskrivning av att ta ansvar i sin kommunikation och över sina relationer. Relationen till sig själv, kollegorna, arbetsgivaren (chefen) och den ni finns till för (kunden). Ansvaret innefattar att lyssna, dela med sig och samarbeta. Kort och gott: att du själv agerar som den kollega du helst skulle vilja ha.

Medarbetaren är dessutom den som ofta finns i ”sanningens ögonblick” det vill säga i mötet med den ni finns till för. Att medarbetaren känner sig lyssnade till, har kunskap om produkter, tjänster och förändringar, känner sig sedda och hörda… jag allt det kommer att göra avtryck i kundupplevelsen. Ett framgångsrikt bemötande är inget påklistrat leende, det kommer inifrån, från engagerande medarbetare som trivs. 

Den här föreläsningen innefattar en kreativ verktygslåda där ni också ges möjlighet att reflektera över hur ni kan utveckla kommunikativa medarbetarskap. 

  • Reflektion – vad är ett gott medarbetarskap?
  • Vad innebär ett kommunikativt ansvar?
  • Kraften i lyssnade och dialogen
  • Vad kan vi lära oss av lägerelden? 
  • Egen reflektion – så hade det varit att möta mig själv en vanlig dag på jobbet
  • Sociometriska övningar för att bygga vi-känsla i gruppen
  • Teamövningar för att se varandra på nya sätt
  • Kroppspråkets magi
  • Feedbackkultur – att göra varandra bra