Föreläsning: Lyckade möten och dialog

En stor del av vår arbetstid handlar om möten. När möten fungerar leder det arbetet framåt, skapar effektivitet och stärker relationer. När det inte fungerar är det ofta en irriterande tidstjuv som leder till frustration och som kostar en massa pengar.

Det behövs fler lägereldar i arbetslivet!

Den viktigaste interna kommunikationskanalen är ”lägerelden” där människor möts i närvaro, ser varandra och lyssnar. Hur kommer det sig att vi tänder så få lägereldar i arbetslivet idag? Vi behöver träna på dialogen, det goda mötet och vi uppleva det fantastiska som kan inträffa när vi faktiskt ser och hör varandra.Föreläsningen ger inspiration och motivation till att utveckla en bättre möteskultur och möten som innehåller dialog snarare än monolog. Deltagaren får praktisk träning, argument och verktyg.

  • Spelregler för möten
  • Möteskultur
  • Inspiration och variation, bredda din verktygslåda för att leda roligare möten
  • Kroppsspråkets magi
  • Att starta möten och skapa energi
  • Metoder och arbetssätt för att lyckas med dialog
  • Att förbereda, genomföra och avsluta dialogen
  • Så hanterar du olika personligheter i gruppen, den tysta och den pratsamma mfl.