Vi-känsla är inte bara en känsla, det är en kraft som driver lag, grupper och organisationer framåt.

Stärk vi-känslan – gör varandra bra

I en värld där samarbete och teamdynamik är avgörande för framgång, framstår vi-känslan inte bara som en känsla, utan som en kraftfull drivkraft. Den binder samman lag, grupper och organisationer, och driver dem mot gemensamma mål. Det team-buildande konceptet ”Stärk vi-känslan – gör varandra bra”, är utformad för att förvandla ditt team till en sammanhängande och grupp som präglas av en ökad gemenskap.

Vad får du med dig?

En resa mot en öppnare kommunikation och en starkare gemenskap

Det här är en satsning för att öka kunskapen om betydelsen av intern kommunikation för att stärka vi-känsla och samarbete. Vi upplever och tränar på verktyg för kommunikation som sedan är applicerbara i alla relationer. Vi har roligt, skapar en meningsfull stund tillsammans som stärker gruppen. Ni får en möjlighet att samla ihop er och komma samman som lag. Genom en kombination av föreläsningar, övningar, och praktiska verktyg leder Anna Almberg er till ökad samhörighet och förnyad energi. Anna använder en blandning av lekfullhet, allvar och pedagogisk skicklighet för att hjälpa grupper att komma samman på djupare och mer meningsfulla sätt.

Vad Innebär upplägget:

 1. Personliga perspektiv: Genom övningar som uppmuntrar att dela personliga historier från nya vinklar, bygger vi en grund av ömsesidig förståelse och respekt.
 2. Öppenhet och tillit: Lär dig hur man skapar en kultur av öppenhet och tillit inom gruppen.
 3. Kraftfull intern kommunikation: En föreläsning som ger insikter i effektiv kommunikation och positivt bemötande inom teamet.
 4. Dialog som verktyg: Utforska konsten att tänka och lösa problem tillsammans genom konstruktiv dialog.
 5. Lyssnandets kraft: Övningar och träning i aktivt lyssnande för att förbättra samarbete och förståelse.
 6. Lär av förebilder: Identifiera och lära av ”Härmapan” i gruppen, för att uppmuntra positivt beteende.
 7. Självledarskapets magi: Utforska självledarskap som en metod för personlig och professionell utveckling.
 8. Feedbackmodellen och feedforward: Träning på att ge och ta emot konstruktiv feedback.
 9. Riktning och mål: Övningar och verktyg för att klargöra och ena teamet kring gemensamma mål.

Format:
Konceptet är flexibelt och kan anpassas till halvdagar, heldagar eller flera sessioner över tid. Det är lämpligt för grupper upp till hundra personer och genomförs fysiskt på en vald plats. Tänk på detta som att tända en ”lägereld” där vi samlas för att dela, lära och växa tillsammans.

Resultat:

 • Ökad samhörighet och en starkare vi-känsla inom gruppen eller organisationen.
 • Minskad konflikt och förbättrade relationer.
 • Förbättrad kommunikation och ökad arbetsglädje.
 • Bättre samarbete och produktivitet.
 • Positiv inverkan på organisationskulturen och långsiktiga resultat.

Ge ditt team en gåva av samhörighet, förståelse och en gemensam riktning. Boka: ”Stärk vi-Känslan – gör varandra bra” när ni planerar er nästa teambuilding-upplevelse och tänd gnistan för en starkare vi-känsla inom er organisation.