Handledning skapar stabilitet och fokus hos den kommunikativa ledaren eller den strategiska kommunikatören.

Handledning för ledare och kommunikatörer

Handledning är att stödja den som stödjer. Det unika med handledning är att vi alltid utgår från den handleddes utmaningar i sin yrkesroll. Handledningen skapar reflektion, lärande och nya perspektiv. Deltagaren får hjälp att hantera sina utmaningar, hitta framåtrörelse och växa i sin roll. Handledning är ett ”paraply” som blandar, coachning, kreativa metoder, rådgivning, lyssnande och utbildning – allt utifrån vad som bäst behövs. Deltagaren är själv ansvarig för sin utveckling och vad som görs av de insikter som handledningen ger. 

Anna Almberg är diplomerad coach via Coach Companion I Stockholm, har I många år arbetet som strategisk kommunikationsrådgivare, har en bred palett av kreativa kommunikationsverktyg och metoder som hon växlar mellan. Under 2022 studerar Anna dessutom till Diplomerad Handledare på Humanova i Stockholm.

För vem passar handledning?

  • Handledning passar ledare som vill utveckla ett mer relationsskapande och kommunikativt ledarskap. Handledningen skapar stabilitet även utmanande situationer och skapar goda möjligheter för varaktig utveckling i verksamheten. 
  • Handledning för kommunikatörer fördjupar förståelsen för framgångsrik intern kommunikation och kommunikatörens yrkesroll. Värdet av handledningen, oavsett om den är individuell eller i grupp är en ökad tyngt och tydlighet i yrkesrollen, verktyg och insikt för att stötta ledare och skapa en mer kommunikativ organisation samt lärande.

Vid första tillfället går vi igenom ett kontrakt där uppdraget definieras, vad deltagarna önskar få ut av det, tystnadsplikt och hur vi lägger upp handledningen. 

Praktiskt:

  • Individuellt eller grupphandledning (max fem deltagare)
  • Fysiskt eller via Zoom enligt överenskommelse.
  • Ett möjligt upplägg är att ha handledningssessioner en gång i månaden i två timmar under tex. sex månader. Dvs sex tillfällen.
  • Pris på förfrågan.