Intern kommunikation har aldrig varit viktigare

Författare:

Som föreläsare har jag haft privilegiet att resa runt och möta många olika arbetsplatser. Jag har sett företag som blomstrar tack vare stark intern kommunikation och jag har sett organisationer som kämpar på grund av bristande kommunikation. Det är tydligt att intern kommunikation är en grundläggande byggsten för att skapa en stark och framgångsrik arbetsplats.

I en tid där världen känns mer osäker än någonsin, behöver vi något som kan ge oss trygghet och stabilitet. Intern kommunikation kan vara den trygghet som håller oss samman och ger oss en känsla av tillhörighet. Det är genom kommunikationen som vi kan bygga upp en vi-känsla, där alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i företagets framgång. När medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade, ökar arbetsglädjen och produktiviteten, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för företaget.

Det är därför av yttersta vikt att ledare och kommunikatörer prioriterar intern kommunikation, särskilt i dessa oroliga tider. En effektiv intern kommunikation kan hjälpa till att minska stress och osäkerhet bland medarbetarna, samtidigt som det bidrar till att skapa en stark och sammanhållen arbetsplats. Genom att sätta fokus på intern kommunikation kan vi skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, engagerade och motiverade, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och framgång för företaget.

Här får du redskap för att bygga en starkare organisation från inifrån och ut – en utbildning för dig som förstår att intern kommunikation är avgörande för framgång men undrar HUR du ska lyckas. 

  • Två dagar digitalt via Zoom
  • Tider: 09.00-15.00
  • Pris: 7900 kr exkl. moms 
  • Grupphandledning ingår några veckor efter genomförandet. Syftet är att omsätta insikt till handling. 

Alltför många ledningsgrupper får fortfarande erfara hur den strategiska planen, som tog så mycket tid och kraft att skapa, förblir ett dokument med tjusiga formuleringar som ingen i organisationen verkar bry sig om. Vad beror det på? Och hur kan internkommunikation vara lösningen? 

Tack för att jag fick vara med och dela mina tankar i din podd Pernilla Arwidsson. Följ denna inspirerande podd!