Intern kommunikation i tider av Covid 19

Författare:

Covid 19 påverkar oss alla och frågorna är fler än svaren. I kriser, förändringar och oro tenderar vi alla att skena iväg i våra fantasier, hur drabbar det här mig och hur påverkas mina anhöriga? Jag har lärt mig att försöka se på händelser utifrån ett kort och långt perspektiv. Ja, kortsiktigt svider det att behöva ställa in, att planerna grusas och inte minst de ekonomiska konsekvenserna. Långsiktigt hoppas jag att vi alla kan se tillbaka på den här perioden och vara stolta över den handlingskraft vi visat. Jag hoppas också att samhället i sin helhet tar ansvar för de utsatta. /Anna

Till dig som har ett ansvar för att kommunicera med medarbetarna kring Covid 19 och dess konsekvenser.

  • Visa handlingskraft och ta det säkra före det osäkra.
  • Kommunicera alltid varför beslut fattas och lägg till budskap kring ”vad blir konsekvenserna om vi inte gör det här”.
  • Kommunicera fakta och undvik spekulationer. Var tydlig med vart nya fakta kommer att publiceras i takt med att bilden klarnar.
  • Lita på medarbetarnas förmåga att ta ansvar. Hemmajobb fungerar med dagens moderna teknik och den flexibla arbetsplatsen. Använd tillgängliga kommunikationsverktyg.
  • Ett synligt ledarskap är av stor betydelse i alla lägen. Speciellt i tider av oro.

Min strategi:

För egen del följer jag noga med i utvecklingen och kommer göra allt för att inte bidra till ökad smittspridning eller risk för mig själv eller andra. Jag försöker vara flexibel i mina leveranser och ombokningar.