Varför intern kommunikation? Jo för att intern kommunikation skapar action

Effekten av bra intern kommunikation blir bland annat förtroende, vi-känsla, framgång och engagemang. Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte. Det vill säga, skapa action. Det är först när den stora skaran av medarbetare förstått vart ni är på väg och också är villiga att förflytta sig i den riktningen som kan bli resultat. Jag vill se ett arbetsliv där företag och organisationer inser att den enda vägen till framgång är att förstå att människor är det viktigaste kapitalet som finns. Det är människors beteende som är framgången. Mitt mantra är att kraften kommer inifrån. Det finns ett kall i mig, en slags eld som jag vill sprida till fler! Vi har bara ett liv och således också ett arbetsliv och jag vill att vi ska ha det bra.

Hitta möjligheten i den situation som bjuds

Hemarbetet kräver förmågan till att leda sig själv men även använda sig av kollegorna på nya sätt. Ensam är inte stark och det krävs nya arbetssätt för att lyckas. De digitala kontaktvägarna som finns att tillgå inbjuder stora möjligheter till kreativitet och interaktivitet, det gäller bara att använda dem rätt. Tillit och samarbete har aldrig varit viktigare, att se varandra och vara närvarande i varandras arbete. Men det nya sättet att arbeta kräver också nya sätt att kommunicera och samverka.

Kommunikation driver utveckling

I samma stund som du fattar ett beslut om en förändring, ett projekt eller en aktivitet där människor är inblandade ska du tänka igenom hur detta ska kommuniceras. Kommunikationsplanering i samband med förändringar handlar om att bestämma sig för vilka människor som är extra viktiga att få med sig och samtidigt ha kunskap och förståelse för deras förändringsreaktioner. Vill du sprida information, öka kunskapen, bygga relationer, få människor att ändra ett beteende? Utan kommunikation stannar världen. Utan intern kommunikation stannar arbetslivet.

Kommunikation är grunden i allt lyckat ledarskap

Den största delen av ett ledarskap består av kommunikation. Kommunikation skapar motivation och relation som visar att du är någon värd att följa. Om vi fördjupar den kommunikativa ledarens ansvarsområden hittar vi sådant som:

• Involverar medarbetare i dialog
• Förklarar – vad betyder det här för oss?
• Är närvarande
• Coachar och utvecklar team
• Kommunicerar vision, strategi, värderingar och kultur
• Driver förändringar

Den som leder andra behöver en ”kommunikativ verktygslåda” för att lyckas. Den som jobbar som kommunikatör har som uppgift att stötta ledarskapet genom att ge goda råd, utbildning, verktyg, förberett material och coachning.

Var den kollega du själv skulle vilja ha

Kommunikation är inte “någons” ansvar utan allas där var och en på en arbetsplats är ansvarig för sina relationer och sin kommunikation. Kommunikativt medarbetarskap innebär att själv ta del av information, att lyssna och söka reda på likväl som att dela med sig till andra. Tillit, förtroende och succé är ett resultat av kommunikation som fungerar. Kommunikativt medarbetarskap är en beskrivning av att ta ansvar i sin kommunikation och sina relationer. Relationen till sig själv, kollegorna, arbetsgivaren (chefen) och den ni finns till för “kunden”. Ansvaret innefattar att lyssna, dela med sig och samarbeta. Kort och gott: att du själv agerar som den kollega du helst skulle vilja ha.

Jag har sammanfattat nyttan med intern kommunikation i en sambandskedja ©Anna Almberg AB

  • Informerad personal = mer motiverad
  • Mer motiverad personal = mer arbetsglädje
  • Mer arbetsglädje = ambassadörskap
  • Ambassadörskap = bra kundmöte
  • Bra kundmöte = stärkt varumärke
  • Starkt varumärke = kunderna väljer er
  • Kunderna väljer er = lönsamhet