Stolthet, riktning, trygghet, mening. Engagemang, vilja, relation och djup kontakt. Vi har en stund på jorden och intern kommunikation avgör kvaliteten på vårt arbetsliv.

Varför intern kommunikation?

Come Together – stärk vi:et

Det är i öppenheten, i de nyfikna frågorna, i lära-kännandet, i skrattet, i energin och i sårbarheten som den starkaste vi-känslan uppstår. Det är en sådan magi att se vad som kan ske när vi vågar. Vi behöver mötas över lägerelden, se varandra i ögonen, ge varandra erkännande. Vi behöver skapa utrymme för att att komma samman. Det interna relationsskapande är grunden för den externa framgången.

Framgångsrik intern kommunikation skapar action

Effekten av bra intern kommunikation blir bland annat förtroende, vi-känsla, framgång och engagemang. Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte. Det vill säga, skapa action. Det är först när den stora skaran av medarbetare förstått vart ni är på väg och också är villiga att förflytta sig i den riktningen som kan bli resultat. Jag vill se ett arbetsliv där företag och organisationer inser att den enda vägen till framgång är att förstå att människor är det viktigaste kapitalet som finns. Det är människors beteende som är framgången. Mitt mantra är att kraften kommer inifrån. Det finns ett kall i mig, en slags eld som jag vill sprida till fler! Vi har bara ett liv och således också ett arbetsliv och jag vill att vi ska ha det bra.

Kommunikation driver utveckling

I samma stund som du fattar ett beslut om en förändring, ett projekt eller en aktivitet där människor är inblandade ska du tänka igenom hur detta ska kommuniceras. Kommunikationsplanering i samband med förändringar handlar om att bestämma sig för vilka människor som är extra viktiga att få med sig och samtidigt ha kunskap och förståelse för deras förändringsreaktioner. Vill du sprida information, öka kunskapen, bygga relationer, få människor att ändra ett beteende? Utan kommunikation stannar världen. Utan intern kommunikation stannar arbetslivet.

Kommunikation är grunden i allt lyckat ledarskap

Den största delen av ett ledarskap består av kommunikation. Kommunikation skapar motivation och relation som visar att du är någon värd att följa. Om vi fördjupar den kommunikativa ledarens ansvarsområden hittar vi sådant som:

• Involverar medarbetare i dialog
• Förklarar – vad betyder det här för oss?
• Är närvarande
• Coachar och utvecklar team
• Kommunicerar vision, strategi, värderingar och kultur
• Driver förändringar

Den som leder andra behöver en ”kommunikativ verktygslåda” för att lyckas. Den som jobbar som kommunikatör har som uppgift att stötta ledarskapet genom att ge goda råd, utbildning, verktyg, förberett material och coachning.

Jag har sammanfattat nyttan med intern kommunikation i en sambandskedja ©Anna Almberg AB

  • Informerad personal = mer motiverad
  • Mer motiverad personal = mer arbetsglädje
  • Mer arbetsglädje = ambassadörskap
  • Ambassadörskap = bra kundmöte
  • Bra kundmöte = stärkt varumärke
  • Starkt varumärke = kunderna väljer er
  • Kunderna väljer er = lönsamhet