Intern kommunikation

Låt mig berätta lite om varför jag tycker att intern kommunikation är så vansinnigt viktigt för varumärke, resultat och arbetsglädje – och hur jag kan hjälpa dig lyckas med intern kommunikation. 

Intern kommunikation är grunden i allt varumärkesarbete

Ett varumärke är inte vad du säger att det är – det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”. Det vill säga, när medarbetaren möter kunden. En medarbetare som är involverad blir per automatik mer engagerad, och det märker kunden.

Läs mer om min föreläsning/utbildning “Framgångsrikt bemötande” >>

Intern kommunikation ger kraft till mål och strategier

Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte. Det vill säga, skapa action. Det är först när den stora skaran av medarbetare förstått vart ni är på väg och också är villiga att förflytta sig i den riktningen som kan bli resultat.

Läs mer om min föreläsning/utbildning “Framgångsrik intern kommunikation” >>

Intern kommunikation behövs i all förändring och utveckling

I samma stund som du fattar ett beslut om en förändring, ett projekt eller en aktivitet där människor är inblandade ska du tänka igenom hur detta ska kommuniceras. Kommunikationsplanering i samband med förändringar handlar om att bestämma sig för vilka människor som är extra viktiga att få med sig och samtidigt ha kunskap och förståelse för deras förändringsreaktioner. Vill du sprida information, öka kunskapen, bygga relationer, få människor att ändra ett beteende?

Läs mer om min föreläsning/utbildning “Intern kommunikation i förändringar” >>

Utan intern kommunikation fungerar inget ledarskap

Intern kommunikationDen största delen av ett ledarskap består av kommunikation. Kommunikation skapar motivation och relation som visar att du är någon värd att följa. Om vi fördjupar den kommunikativa ledarens ansvarsområden hittar vi sådant som:

• Involverar medarbetare i dialog
• Förklarar – vad betyder det här för oss?
• Är närvarande
• Coachar och utvecklar team
• Kommunicerar vision, strategi, värderingar och kultur
• Driver förändringar

Den som jobbar som kommunikatör har som uppgift att stötta ledarskapet genom att ge goda råd, utbildning, verktyg, förberett material och coachning.

Läs mer om min föreläsning/utbildning “Intern kommunikation för ledare” >>

Det är inte den med flest kommunikationskanaler som vinner..

Det är knappast den med flest kommunikationskanaler som vinner. Snarare den som använder kanalerna medvetet. Det behöver finnas kanaler som når hela organisationen både i en krissituation och dialog. Trots all ny teknik kan ännu inget ersätta det fysiska mötet. Mötet är medskapandets högborg. Om du vill få till härliga möten så är mitt tips att ”tända lägerelden”.

Läs mer om min föreläsning/utbildning “Lyckade möten och dialog” >>

Om mig – föreläsare, coach och rådgivare

I femton års tid har jag föreläst, rådgivit och inspirerat många av de största organisationerna i Sverige till att lyckas bättre med intern kommunikation. Jag arbetar både med offentlig och privat sektor och är ofta Keynote speaker.

Jag är en flitigt anlitad föreläsare, konstnär och coach. Jag är dessutom kursansvarig för intern kommunikation på Berghs School of Communication, som flera år i rad vunnit pris för att vara världens bästa kommunikationsskola. Jag har även ansvarat för Systembolagets interna kommunikation.

Jag har en filosofie magisterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap, utbildad vid Umeå Universitet och vid Södertörns högskola.

Läs mer om mig här >>

Välkommen att kontakta mig redan idag!

Kontakta mig, maila, ring eller besök >>