Varför intern kommunikation?

Intern kommunikation skapar action

Effekten av bra intern kommunikation blir bland annat förtroende, vi-känsla, framgång och engagemang. Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte. Det vill säga, skapa action. Det är först när den stora skaran av medarbetare förstått vart ni är på väg och också är villiga att förflytta sig i den riktningen som kan bli resultat. Jag vill se ett arbetsliv där företag och organisationer inser att den enda vägen till framgång är att förstå att människor är det viktigaste kapitalet som finns. Det är människors beteende som är framgången. Mitt mantra är att kraften kommer inifrån. Det finns ett kall i mig, en slags eld som jag vill sprida till fler! Vi har bara ett liv och således också ett arbetsliv och jag vill att vi ska ha det bra.

Skit in – skit ut – att lyckas med bemötande

Så sa alltid min chef Lennart på Systembolaget när han ville påtala vikten av att först få med sig medarbetarna för att sedan kommunicera externt. All framgång börjar i medarbetarnas hjärtan. Ett varumärke är inte vad du säger att det är – det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”. Det vill säga, när medarbetaren möter kunden. En medarbetare som är involverad blir per automatik mer engagerad, och det märker kunden. Jag har utvecklat verktyg, dialogövningar och föreläsningar för att utveckla bemötande och ambassadörskap.

Kommunikation driver utveckling

I samma stund som du fattar ett beslut om en förändring, ett projekt eller en aktivitet där människor är inblandade ska du tänka igenom hur detta ska kommuniceras. Kommunikationsplanering i samband med förändringar handlar om att bestämma sig för vilka människor som är extra viktiga att få med sig och samtidigt ha kunskap och förståelse för deras förändringsreaktioner. Vill du sprida information, öka kunskapen, bygga relationer, få människor att ändra ett beteende? Utan kommunikation stannar världen. Utan intern kommunikation stannar arbetslivet.

Kommunikation är grunden i allt lyckat ledarskap

Den största delen av ett ledarskap består av kommunikation. Kommunikation skapar motivation och relation som visar att du är någon värd att följa. Om vi fördjupar den kommunikativa ledarens ansvarsområden hittar vi sådant som:

• Involverar medarbetare i dialog
• Förklarar – vad betyder det här för oss?
• Är närvarande
• Coachar och utvecklar team
• Kommunicerar vision, strategi, värderingar och kultur
• Driver förändringar

Den som leder andra behöver en “kommunikativ verktygslåda” för att lyckas. Den som jobbar som kommunikatör har som uppgift att stötta ledarskapet genom att ge goda råd, utbildning, verktyg, förberett material och coachning.

Dialog och meningsfulla möten skapar engagemang

Det är knappast den med flest kommunikationskanaler som vinner. Snarare den som använder kanalerna medvetet. Det behöver finnas kanaler som når hela organisationen både i en krissituation och dialog. Trots all ny teknik kan ännu inget ersätta det fysiska mötet. Mötet är medskapandets högborg. Om du vill få till härliga möten så är mitt tips att ”tända lägerelden”. Vi behöver träna på att vara närvarande, se varandra och lyssna till varandra i arbetslivet.

Jag har sammanfattat nyttan med intern kommunikation i en sambandskedja ©Anna Almberg AB

  • Informerad personal = mer motiverad
  • Mer motiverad personal = mer arbetsglädje
  • Mer arbetsglädje = ambassadörskap
  • Ambassadörskap = bra kundmöte
  • Bra kundmöte = stärkt varumärke
  • Starkt varumärke = kunderna väljer er
  • Kunderna väljer er = lönsamhet