Kunskap är till för att spridas – här kommer ett bidrag från mig.

Gratis tips och verktyg

Kunskap är till för att spridas och det är bra att fler håller fanan högt för en bra intern kommunikation! Anna varvar ofta mina föreläsningar med olika kommunikationsverktyg, på så vis hoppas hon att deltagarna går hem omsätter mina ord till faktisk handling. Klicka på bilderna för att ladda ner verktygen i pdf. Mycket nöje och kom ihåg att ange källan*

Strategislottet

Strategislottet används för att visa på nyttan med att förenkla den strategiska planen. Hur många strategiska planer finns inte där ute som ingen läser? Det är viktigt att planen är ”spårbar” med det menas att det ska gå att följa hur målen tar er närmare visionen och strategierna tar er till målen och hur var och en ska bidra, och så vidare.

Klicka på verktyget för att ladda ner det.

Budskapsmodellen

Budskapsmodellen används för att påminna ledare om att förklara varför vid beslut och förändringar, berätta om vikten av att bjuda in till dialog och vara transparent med de egna känslorna.

Klicka på verktyget för att ladda ner det.

Det interna kommunikationsbandet

Alla i en organisation har ett uttalad ansvar för kommunikation. Att vara duktig på kommunikation är en central kompetens, oavsett roll. Det är kommunikation som gör att vi kan samarbeta, få starka relationer och det är kommunikation som skapar förtroende hos den som vi finns till för. Ett tips är att klargöra kommunikativa förväntningar på varandra genom att definiera gemensamma spelregler. Detta kan göras som en workshop i den egna gruppen. Vad ska alla göra? Vad är extra viktigt att medarbetarna gör? Vilka delar har ledaren ett särskilt ansvar för? Alla roller behöver bidra med ett kommunikativt ansvarstagande för att ”ljuv musik ska uppstå”. Detta verktyg är jag väldigt stolt över!

Klicka på verktyget för att ladda ner det.

”Löken” – om nyttan med intern kommunikation

Löken finns för att påvisa nyttan med intern kommunikation. Allt börjar i den strategiska planen och får sedan effekter hela vägen i kundmötet och varumärkesupplevelsen.

* Vid all slags användning ska källhänvisning uppges: ©️Anna Almberg AB. Äganderätten, inklusive immateriella rättigheter, (inklusive arbetsmetodik, modeller samt företagsspecifik kunskap och information) som skapas, tillhandahålls och presenteras tillkommer Anna Almberg AB. Vid tveksamhet om Materialets användning uppmanas beställaren att kontakta Anna Almberg.

Boktips

 • Dahlman Susanne, Heide Marts, Strategisk intern kommunikation (2019)
 • FitzPatrick Liam and Valskov Klavs with Pamela Mounter (2014) Internal Communcations – a manual for practitioners
 • Jesper Falkheimer, Katarina Gentzel Sandberg (2017), Nu: strategisk improvisation för effektiv kommunikation. 
 • Johnson, Spencer (2000), Vem snodde osten? – hur vi tacklar förändringar 
 • Stefan Sebö (2016), Konsten att skapa världens bästa företag: 7 faktorer för att lyckas 
 • Mattsson Erik, Jöborn Anna (2009), Möteskokboken 1 
 • Simonsson Charlotte (2006), Nå fram till medarbetarna, Malmö, Liber AB, Serie: Exec 
 • Kottler John P, Rathgeber Holgar (2006), Our Iceberg Is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions 


Köp boken 12 Talares tankar om kommunikation

Köp boken ”12 talares tankar om kommunikation” där jag skriver det första kapitlet med rubriken ” Vi har ett arbetsliv att förbättra”.

 • Endast 150 kr inklusive porto.
 • Faktura bifogas beställningen.
 • Skicka din beställning till hej@annaalmberg.se
 • Bara några få kvar i lager!