Tips och verktyg för ännu bättre intern kommunikation!

Ladda ner några av mina egna verktyg

Kunskap är till för att spridas och det är bra att fler håller fanan högt för en bra intern kommunikation! Anna varvar ofta mina föreläsningar med olika kommunikationsverktyg, på så vis hoppas hon att deltagarna går hem omsätter mina ord till faktisk handling. Klicka på bilderna för att ladda ner verktygen i pdf. Mycket nöje och kom ihåg att ange källan! I samband med mina utbildningar och föreläsningar berättar jag mer och då ingår dessutom fler “verktyg”.

Strategislottet

Strategislottet

Strategislottet används för att visa på nyttan med att förenkla den strategiska planen. Hur många strategiska planer finns inte där ute som ingen läser? Anna Almberg menar att en bra strategisk plan ska vara en sida och så kanske någon bilaga. Det är viktigt att planen är “spårbar” med det menas att det ska gå att följa hur målen tar er närmare visionen och strategierna tar er till målen och hur var och en ska bidra, och så vidare.

Budskapsmodellen

Budskapsmodellen

Budskapsmodellen används för att påminna ledare om att förklara varför vid beslut och förändringar, berätta om vikten av att bjuda in till dialog och vara transparent med de egna känslorna.

“Löken”

Löken

Löken finns för att påvisa nyttan med intern kommunikation. Allt börjar i den strategiska planen och får sedan effekter hela vägen i kundmötet och varumärkesupplevelsen.

Coachduken för kommunikativa ledare

Coachduk

Coachduken är ett reflektionsverktyg för att var och en ska komma fram till sina egna förbättringar. Den går även att använda som ett underlag i samtal med medarbetare.

Inspiration från andra


Köp boken 12 Talares tankar om kommunikation

Köp boken “12 talares tankar om kommunikation” där jag skriver det första kapitlet med rubriken ” Vi har ett arbetsliv att förbättra”.

  • Endast 150 kr inklusive porto.
  • Faktura bifogas beställningen.
  • Skicka din beställning till hej@annaalmberg.se
  • Bara några få kvar i lager!