Ett tips per dag!

Varje dag i 366 dagar detta år har jag för ambition att ge er ett tips om intern kommunikation. Min drivkraft är såklart att på alla sätt jag kan förbättra detta arbetsliv som vi alla ingår i. Följ “Internkommunikation366” du också.