Kommunikativt ledarskap


Kommunikativt ledarskap är den största delen i ett ledarskap. Närmare 90 % säger forskarna*. I din roll som ledare förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. 

Vad ger föreläsningen?

Föreläsningen ger inspiration, insikt och möjlighet till självreflektion. Många tidigare deltagare vittnar också om hur lätt det varit att omsätta föreläsningens delar till konkret handling. Föreläsningen berör också vikten av att lyssna inåt på sig själv, för att sedan lyckas med kommunikationen med andra.

Varför är kommunikation centralt i ledarskapet?

Ledaren är den viktigaste interna kommunikationskanalen. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sitt ledarskap.

Ur innehållet

  • Kunskap och inspiration om kommunikativt ledarskap
  • Rätt budskap i rätt kanal – att bygga upp sitt eget kommunikationssystem
  • Läran om att lyssna
  • Läran om att vara närvarande 
  • Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang
  • Metoder och konkreta verktyg för möten, dialog, och effektiva budskap
  • kommunikativt ledarskap iförändringsarbeten

Omfattning

Föreläsningen kan anpassas från en timme till en helddag. Den passar utmärkt som en del av en konferens eller som en fristående utvecklingsaktivitet. 

Kontakt 

Välkommen att höra av dig med frågor eller en bokning >>

* Läs mer om aktuell forskning till exempel från Mittuniversitet >>

”Anna är en duktig föredragshållare och utbildare.”
”Väldigt kompetent och inspirerande.”