Kommunikativt ledarskap


Forskarna anser att 70 till 90 procent av ett ledarskap utgörs av kommunikation. I din roll som ledare förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Ledaren är den viktigaste interna kommunikationskanalen. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sitt ledarskap.

  • Kunskap och inspiration om det kommunikativa ledarskapets betydelse
  • Rätt budskap i rätt kanal – att bygga upp sitt eget kommunikationssystem
  • Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang
  • Metoder och konkreta verktyg för möten, dialog, och effektiva budskap
  • Intro till att lyckas med kommunikation i förändringsarbeten

”Anna är en duktig föredragshållare och utbildare.”
”Väldigt kompetent och inspirerande.”