Lägereldsmöten

Författare:

Har ni någonsin suttit runt en lägereld tillsammans med andra. Bara ni, samtalet och mötet? Ibland, brukar jag tänka, ”hur skulle arbetslivet se ut om fler möttes på riktigt”.  Så, låt oss börja mer att plocka upp era egna erfarenheter. För jag vet att i er alla finns redan massor av kunskap. Tänk efter, vad är bra möten för er?

Det goda mötet innehåller minimalt med envägskommunikation, med en mötesledare som läser innantill för gruppen. I det goda mötet så möts vi och det uppstår nya tankar som ingen hade kunnat tänka ut på egen hand. Den matematiska formeln är att 1 plus 1 ska bli 3. Men varför blir det inte så här då? Det är ingen slump att ord som ”möteshysteri”, ”mötesineffektivitet” eller ”sitta-av-tiden-möten” finns i vårt vokabulär.

Vi skapar delaktighet genom dialog…

Att alla är engagerade och känner sig delaktiga på en arbetsplats är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Att möta varandra är en förutsättning för detta. Vardagliga problem uppstår och behöver lösas. Det sker förändringar i organisationen som påverkar er och där gruppen behöver ha en dialog. Ensam är inte stark var det någon som sa, det finns forskning som visar att ett ökat medinflytande ger nöjdare medarbetare. Så, att mötas är det första svaret. Det finns inte att rationalisera bort det. Det är inte utbytbart.

Jag vill ge er några messkick och tips för att lyckas med lägerelden.

  • Förberedelse! Det går inte att kompensera fel riktning med att springa snabbare. Det gäller även på möten. Det är så att säga lite körigt att stå framför medarbetare utan att vara förberedd.
  • För det första! Avsett tid för att förbereda de möten du ska hålla. Det är en investering.
  • Gör en ordentlig agenda och skicka ut den i förväg. Berätta om syftet med mötet, alltså varför det i huvud taget ska äga rum. Förväntas något av dom som kommer? Kanske ska de läsa något innan så att det finns plats för dialog, inte bara att du ska stå och informera.
  • Tidsätt punkterna och låt medarbetarna äga några av sina egna punkter.
  • Tänkt ut vilka du har i gruppen, tänk individuellt. Hur brukar de reagera? Delegera rollerna, den som sitter helt tyst må bra av att vara sekreterare, driva en egen fråga eller kanske hjälpa till med en fråga.
  • Snabba möten är bättre än inget
  • Bygg dina budskap innan du går på mötet. Varför sker det här. Vad innebär det. Hur ska det införas. Vad betyder det för dig. Se till att du själv tror på det du ska säga. Annars, be om hjälp, ta kontakt med en kollega eller ring den ansvariga. Du läcker vad du tänker!
  • Enas om gemensamma spelregler med era medarbetare! Alla som deltar på mötet har ett gemensamt ansvar för att det blir så bra som möjligt. Ett tips till er där hemma är därför att enas spelregler för era möten. Ta med dem på mötena eller häng upp dem på väggen. Börja mötet med att påminna om dem.

Så, min avslutande reflektion är att det är otroligt viktigt att ”prata om hur vi pratar med varandra” för jag tror att det är lätt att ta förgivet att det bara ska fungera.
Lycka till!