Lyckade möten och dialog

Den viktigaste interna kommunikationskanalen är lägerelden där människor möts i närvaro, ser varandra och lyssnar. Hur kommer det sig att vi tänder så få lägereldar i arbetslivet idag? Vi behöver träna på dialogen, det goda mötet och vi uppleva det fantastiska som kan inträffa när vi faktiskt ser och hör varandra.

  • Spelregler för möten
  • Möteskultur
  • Inspiration och variation, bredda din verktygslåda för att leda roligare möten
  • Metoder och arbetssätt för att lyckas med dialog
  • Att förbereda, genomföra och avsluta dialogen
  • Så hanterar du olika personligheter i gruppen, till exempel den som pratar mycket och den som sitter tyst

”Nu ska jag verkligen våga prioritera min egen närvaro. Tänk vad lätt det är att glömma det mest självklara”
”Tack för kreativiteten – med dig i arbetslivet känns det mesta roligare”