MÄNNISKOR ÄR DET VIKTIGASTE KAPITALET

Författare:

”Jag vågar säga att jag är en av Sveriges mest uppskattade pedagoger inom intern kommunikation. Du blir berörd. Jag varvar inspirerande föreläsningar, reflektion och konkreta kreativa verktyg”

Vill du få ny inspiration? Boka då en alldeles fantastisk föreläsning.

dc9be49e-24c4-4614-b882-661873357198

KRAFTEN KOMMER INIFRÅN

Resultatet av en god intern kommunikation är engagerade medarbetare, ledare som visar riktning, involverar i förändringar och som uppfattas vara öppna, kommunikativa och närvarande. I den här föreläsningen skapar Anna så pass mycket motivation att publiken brukar gå hem med övertygelsen om att ”inte jobba med intern kommunikation – inte är något alternativ”.

  • Hur hänger intern kommunikation ihop med engagemang och lönsamhet?
  • Läran om att lyssna, lära av varandra och skapa dialog.
  • Vad är första steget för att bygga upp en god intern kommunikation?
  • Hur hänger intern kommunikation ihop med goda kundmöten och ett externt uppskattat varumärke?
  • Övningar och egen reflektion.

”Enormt inspirerande person att lyssna på! Har nog aldrig varit på en föreläsning tidigare där jag varit så fängslad av någons framförande. Förutom hennes kunskap fick jag en stark känsla av att bli smittad av hennes mod, som hon verkar ha.”

TIPS BRA INTERN KOMMUNIKATION

❤︎  Ledare med självkännedom
❤︎  Medarbetare som får tillåtelse att ta ansvar
❤︎  Lägerelden är den viktigaste kanalen
❤︎  Det finns en hög grad av närvaro i alla möten
❤︎  Strategiska budskapen är förenklade
❤︎  Positiv bekräftelse – lovebombing
❤︎  Personifiering som strategi
❤︎  Tillgängliga verktyg och modeller
❤︎  Känslokommunikation som berör!
❤︎  Digitala arbetsplatsen
❤︎  Struktur och fokus