Modeller som förklarar nyttan

Allt börjar inifrån och framgången mäts i upplevelsen av er. Se det som en regnbåge där varje ring spelar roll.  Intern kommunikation är så mycket mer än bara kommunikationskanaler. Ledarskapet, medarberskapet, kulturen, mötena är också där. Någon sa att intern kommunikation är ”allt”. Eller så som vi brukar säga: Det är bensinen som får bilen att rulla. Det är medlet för att skapa rörelse i det ni sagt att ni ska åstadkomma. Effekterna ser du i medarbetarengagemanget, i kundmötet, varumärkesupplevelsen och givetvis i lönsamheten.

Sambandskedjan © Anna Almberg AB

Jag har också sammanfattat nyttan med intern kommunikation i en sambandskedja.

• Informerad personal = mer motiverad
• Mer motiverad personal = mer arbetsglädje
• Mer arbetsglädje = ambassadörskap
• Ambassadörskap = bra kundmöte
• Bra kundmöte = stärkt varumärke
• Starkt varumärke = kunderna väljer er
• Kunderna väljer er = lönsamhet

Läs mer om hur jag kan hjälpa er vidare genom rådgivning och coachning>>