Personuppgiftspolicy

Vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ, som namn eller kontaktuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med oss kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss, till exempel när du köper något eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi behandlar då personuppgifterna du lämnat. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. 

Prenumeranter på nyhetsbrevet

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din mailadress för att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Om en prenumeration avslutas så raderar vi den mailadressen. Vi lämnar inte ut mailadresser till något företag, någon annan organisation eller privatperson.
Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, eller ändra eller radera dina uppgifter så kan du maila hej@annaalmberg.se

Datainspektionen

Datainspektionen har mer information om GDPR och dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte har behandlats på rätt sätt.

Läs mer om GDPR och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Anna Almberg AB, Grindstugärde 31, 134 31 Gustavsberg, tel 070-303 90 96