Rådgivning intern kommunikation

Som rådgivare och coach stödjer jag mina kunder till att göra rätt prioriteringar. Målet med rådgivningen är att stärka kunden så pass mycket att jag som rådgivare inte behövs. Ibland räcker det med korta perioder. Andra kunder arbetar jag nära, löpande under flera år. Målgruppen är ofta ledare eller kommunikationsansvariga. Allt börjar inifrån och framgången mäts i upplevelsen av er. Se det som en regnbåge där varje ring spelar roll.  Intern kommunikation är så mycket mer än bara kommunikationskanaler. Ledarskapet, medarberskapet, kulturen, mötena är också där. Någon sa att intern kommunikation är ”allt”. Eller så som vi brukar säga: Det är bensinen som får bilen att rulla. Det är medlet för att skapa rörelse i det ni sagt att ni ska åstadkomma. Effekterna ser du i medarbetarengagemanget, i kundmötet, varumärkesupplevelsen och givetvis i lönsamheten.

Några vanliga uppdrag 

  • Kreativa aktiveringsprogram av strategiska planer och beslut
  • Design av processer för att utveckla och implementera värdeord
  • Utveckla effektiva kommunikationsavdelningar
  • Kanalstrategi
  • Budskapsplanering utifrån strategisk plan
  • Stödja ledningsgrupper till att skapa förtroende i organisationen
  • Utveckla och leda team-övningar för att bygga vi-känsla 
  • Fylla på med verktyg och metoder till den coachande kommunikatören
  • Individuell coachning. Jag är diplomerad coach via Coach Companion I Stockholm

Sambandskedjan © Anna Almberg AB

Jag har också sammanfattat nyttan med intern kommunikation i en sambandskedja.

• Informerad personal = mer motiverad
• Mer motiverad personal = mer arbetsglädje
• Mer arbetsglädje = ambassadörskap
• Ambassadörskap = bra kundmöte
• Bra kundmöte = stärkt varumärke
• Starkt varumärke = kunderna väljer er
• Kunderna väljer er = lönsamhet