REFERENSER

★★★★★

“Anna är magnetisk”

“Det har var den bästa kursen jag har gått. Jag har lärt mig så otroligt mycket på ett lustfyllt sätt.”

“Anna är helt fantastisk. Bästa ledarskapskursen jag gått.”

“5.0 av fem möjliga i branch- och ämneskunskap samt förmågan att inspirera och lära ut!”