COACHNING FÖR ATT LYCKAS MED INTERN KOMMUNIKATION

Som rådgivare och coach stödjer jag mina kunder till att göra rätt prioriteringar. Målet med rådgivningen är att stärka kunden så pass mycket att jag som rådgivare inte behövs. Ibland räcker det med korta perioder. Andra kunder arbetar jag nära, löpande under flera år. Målgruppen är ofta ledare eller kommunikationsansvariga.

Några vanliga uppdrag 

  • Kreativa aktiveringsprogram av strategiska planer och beslut
  • Design av processer för att utveckla och implementera värdeord
  • Utveckla effektiva kommunikationsavdelningar
  • Kanalstrategi
  • Budskapsplanering utifrån strategisk plan
  • Stödja ledningsgrupper till att skapa förtroende i organisationen
  • Utveckla och leda team-övningar för att bygga vi-känsla 
  • Fylla på med verktyg och metoder till den coachande kommunikatören
  • Individuell coachning. Jag är diplomerad coach via Coach Companion I Stockholm