RÅDGIVNING OCH COACHNING FÖR ATT LYCKAS MED INTERN KOMMUNIKATION

Fotograf: Jonas Olsson

”Det roligaste med mitt jobb är att jag får se hur människor växer, får nya insikter och ett annat mod i att driva intern kommunikation i sin egen organisation. Jag får vara med och skapa förändringar genom att fler förstår att framgång skapas genom engagerade medarbetare. Förhoppningsvis bidrar jag till ett paradigmskifte där ”quick-fix” i det kommunikativa arbetet prioriteras ner.”

STÖD TILL ATT GÖRA “RÄTT” PRIORITERINGAR

Som rådgivare och coach stödjer jag mina kunder till att göra rätt prioriteringar. Målet med rådgivningen är att stärka kunden så pass mycket att jag som rådgivare inte behövs. Ibland räcker det med korta perioder. Andra kunder arbetar jag nära, löpande under flera år. Målgruppen är ofta ledare eller kommunikationsansvariga.

NÅGRA VANLIGA UPPDRAG

  • Aktivering av strategiska planer och beslut
  • Design av processer för att utveckla och implementera värdeord
  • Utveckla effektiva kommunikationsavdelningar
  • Strategi för kommunikationskanaler inkl. koncept och idé
  • Budskapsplanering utifrån strategisk plan
  • Stödja ledningsgrupper till att skapa förtroende och nå in
  • Utveckla och leda team-övningar för att bygga vi-känsla 
  • Fylla på med verktyg och metoder till 
  • Individuell coachning för att utvecklas som ledare och människa. Jag är diplomerad coach via Coach Companion

REGNBÅGEN – EN MODELL SOM BESKRIVER VÄRDET MED INTERN KOMMUNIKATION

Allt börjar inifrån och framgången mäts i upplevelsen av er. Se det som en regnbåge där varje ring spelar roll.  Intern kommunikation är så mycket mer än bara kommunikationskanaler. Ledarskapet, medarberskapet, kulturen, mötena är också där. Någon sa att intern kommunikation är ”allt”. Eller så som vi brukar säga: Det är bensinen som får bilen att rulla. Det är medlet för att skapa rörelse i det ni sagt att ni ska åstadkomma.

Effekterna ser du i medarbetarengagemanget, i kundmötet, varumärkesupplevelsen och givetvis i lönsamheten.

loken

SAMBANDSKEDJAN © Anna Almberg AB

Jag har också sammanfattat nyttan med intern kommunikation i en sambandskedja.

• Informerad personal = mer motiverad
• Mer motiverad personal = mer arbetsglädje
• Mer arbetsglädje = ambassadörskap
• Ambassadörskap = bra kundmöte
• Bra kundmöte = stärkt varumärke
• Starkt varumärke = kunderna väljer er
• Kunderna väljer er = lönsamhet

Väl mött!