Förenkla den strategiska planen

Författare:

Den strategiska planen är den interna kommunikationens styrkort. Det är där du hittar de mål och de strategier som medarbetarna behöver bryta ner och göra till sina. Om målet är att öka omsättningen med en miljard kanske den enskildes bidrag är att sälja en tablettask extra i timmen. I den strategiska planen finns ramarna. Varför finns er organisation? Vad står ni för? För vem finns ni till? Vilken utveckling vill ni bidra till? Vad vill ni uppnå? Hur ska ni ta er dit?

Alltför ofta möter jag strategiska planer som inte är formulerade för att skapa förståelse, utan snarare för att visa fjädrarna likt en påfågel. Är framgång att definiera så många abstrakta målformuleringar som möjligt eller är framgång att faktiskt vara tydlig i ditt sätt att kommunicera?

Vad säger du till den som är åtta? 

Jag brukar leka en lek med de ledningsgrupper jag möter. Jag ringer till upp en utvald och frågar ”kan vi leka att jag är åtta år?”. Ofta är de positiva. Sen ber jag personen förklara den strategiska planen för mig, som den åttaåring jag är. Vad betyder att ni ska arbeta processtyrt för någon som är åtta? Vad betyder globalisering, digitalisering, effektivering eller riskkapital? Lek leken så märker du snart att det inte är så lätt. Kanske förstår du inte helt och fullt själv? Det är nämligen vanligt att vi slänger oss med abstraktioner som vi själva inte förstår. Språk är makt och vi härmar och anammar olika gruppers språkbruk helt blixtsnabbt.

Så, formulera dig enkelt. Så tydligt att det du vill förmedla inte behöver ta omvägen via hjärnan utan faktiskt går rakt in i hjärtat på en gång. Fokusera alldeles särskild på att formulera målbilden till något attraktivt, målen ska vara förknippade med en känsla så stark att du ska vilja hångla med dem. Vad finns när ni lyckats? Hur har ni det då?

Mer om detta och mycket annat får ni ta del av när ni bokar föreläsningar eller utbildningar med mig. Den här veckan har jag varit på Kulturrådet, Arbetsförmedlingen, Swedbank och Stockholms Stad. Fram till bebis anländer är jag fullbokad men jag är tillbaka onsdagar och torsdagar från och med 1 april. Boka gärna in mig redan nu för att säkra att det finns utrymme för uppdraget. 

Hej svejs från Anna Almberg