Vad är “bra” intern kommunikation?

Författare:

Innan sommaren skickade jag ut en enkät via LinkedIn som ett 30-tal kommunikatörer frivilligt besvarande. Utifrån deras svar kommer jag då och då att skriva ihop blogginlägg och reflektioner. Varsågod, först och främst: vad kännetecknar egentligen bra intern kommunikation?

Öppenhet

“Bra intern kommunikation märks via glädje, innovationskraft och friska människor” 

Bra intern kommunikation märks genom levande och rika samtal och medarbetare som vågar uttrycka sina känslor oavsett vad det är. Kalla det för ett öppet kommunikationsklimat med gott om arenor för dialog och återkoppling. Att vi lyssnar på varandra och det finns en respekt för olika kompetenser. Givetvis finns också transparens och en känsla av att man får veta vad som händer/gäller och att man kan lita på det. 

Enagegamang!

“Bra intern kommunikation märks när alla medarbetare känner sig inkluderade, uppdaterade, trygga och lustfyllda i en agil organisation som verkligen levererar. Och de är goda ambassadörer. 

Många påtalar också sambandet mellan en fungerande intern kommunikation och en hög andel engagerade medarbetare, låg andel ryktesspridning och framförallt… att organisationen når sina mål. Medarbetarna upplevelser tydlighet och “dela-med-sig-glädje”. Till exempel när samtal som förs vid kaffebordet består av att deltagarna verkligen diskuterar olika saker i verksamheten: hur något kan utvecklas, vad som är bra, istället för att de bara sitter med armarna defensivt i kors och beklagar sig över att “jag visste ingenting”, “det har ingen sagt till mig”, “varför måste det vara så här…?” 

Ledare är duktiga på kommunikation!

Det finns ett synligt och kommunikativt ledarskap som involverar, förklarar och coachar. Att alla vet vad de ska göra. Alla får återkoppling, både medarbetare och chefer. Att cheferna vet vad medarbetarna tycker. Helt enkelt att alla går mot samma mål och lyckas. 

Meningskapande!

När den interna kommunikationen fungerar ger budskapen ofta svaret på “varför” och det ges utrymme för dialog och lärande åt alla riktningar i organisationen. Inom kommunikationsforskningen kallas det för “den meningsskapande modellen”. Bra intern kommunikation är att ALLA är medskapare och inte bara mottagare.

Jag anser att fungerande internkommunikation visar sig i att majoriteten upplever sig vara delaktiga och har samma grundläggande förståelse för vad som sker och varför.

Starka relationer!

Vad kännetecknar bra intern kommunikation?

Det märks när vi vågar dela utmaningar med varandra och erkänna att vi tycker att något ör svårt eller att vi inte vet hur vi ska lösa en fråga.

Många beskrev också resultatet av bra intern kommunikation som tillitsfulla relationer där det är okej att ifrågasätta och också att erkänna egna tillkortakommanden.

Ständig och involverande!

Bra intern kommunikation är kontinuerlig och handlar om både stort och smått, så att det inte bara kommuniceras vid tex större förändringar i organisationen eller vid större affärer etc. Också att den är lättillgänglig, gärna via ett bra intranät där det är lätt att hitta informationen. Informationen är både proaktiv och reaktiv. Medarbetarna känner sig delaktiga och har (eller vet hur de får) tillgång till den information de behöver för att klara sitt jobb. Medarbetarna vet vad som är på gång i organisationen och på det sätt känner de också att de kan få en möjlighet att påverka innan beslut tas. 

Alla medarbetare känner till vision och mål! Och pratar om dem i sitt dagliga arbete. 

Tydliga roller och ansvar!

För att lyckas med intern kommunikation behöver kommunikatören/er ses som en aktiv speaking partner och strategiskt stöd. Det finns tydliga kanaler också, helst inte för många och med ett “storstädat” innehåll med syfte att minska medarbetarnas informationsstress. Det finns tydliga och uttalade förväntningar på ledare och medarbetare, vilket kommunikativt ansvar har du i din roll? Man ska inte underskatta strukturer och rutin. Alla vet vilken riktning, vilka värderingar och vilka befogenheter man har utifrån sin roll. Där det finns ett fungerande kommunikationssystem som ger stöd. 

“Klara förväntningar och ett idogt arbete leder till en tryggare organisation”. 


Skicka gärna dina tankar och reflektioner till mig. Hur tänker du om vad som är bra intern kommunikation? Hur fungerar det hos er? Som jag alltid brukar säga: vi har ett arbetsliv att förbättra och jag behöver er hjälp!