För att förankra värdegrunden måste vi först förstå, sedan agera.

Värdegrund från ord till handling – Så förankrar du dina värderingar i verksamheten

Värdegrunder spelar en central roll i alla framgångsrika organisationer och projekt. Men hur tar vi steget från ord till handling? Hur ser vi till att våra värderingar inte bara blir fina formuleringar på papper, utan faktiskt genomsyrar vårt arbete? I föreläsningen ’Värdegrund från ord till handling’ utforskar vi dessa frågor och ger dig konkreta verktyg för att göra just detta.

Ur innehållet:

  • I den här föreläsningen tar vi en närmare titt på varför värdegrunder är så viktiga, och hur de kan hjälpa oss att navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld.
  • Vi tränar på att omvandla abstrakta värderingar till konkreta handlingar genom övningar som ”Målbildskavalkad” och ”Bli konkret – värdegrunden för en åttaåring”.
  • Vi utforskar hur vi kan använda dialog och kommunikation som verktyg för att förankra och sprida värderingar i organisationen. Här ingår metoder som ”Tänk tvärt om och hitta rätt” och ”Detektiven – lär av tidigare erfarenheter”.
  • Vi ser på hur vi kan involvera medarbetarna i processen och skapa engagemang och förståelse för värdegrunden. Det handlar om att göra dem till delaktiga och ge dem möjligheten att bidra till förändringsarbetet.