Om kommunikationsverktygen

Här presenteras ett urval av den gedigna verktygslåda som du får med dig.

 • STRATEGISLOTTET: Vilka är ni och vart är ni på väg, vad står ni för och hur var ska ni prioritera för att lyckas? 
 • ANALYSKARTAN: En tankekarta över analysområden för att hitta förbättringar.
 • KANALHYLLAN: En modell för att skapa en kreativ och visuell kanalstrategi.
 • BUDSKAPSÅR: Tips för att skapa TEMAN över året och inte prata om allt samtidigt.
 • DET INTERNA KOMMUNIKATIONSBANDET: Vem gör vad och hur kan ansvaret intern kommunikation kan fördelas mellan olika roller. (Det är knappas kommunikatören som äger den interna kommunikation)
 • SKAPA RIKTNING! Hur kommunicerar ni riktningen egentligen så att den blir attraktiv att följa och hur kopplar ni riktningen till var och ens arbetsuppgifter?
 • MAJVOR MOTSTÅNDIG: Förändring är det enda konstanta men hur hanterar vi förändringsreaktioner med bra kommunikation? Vi träffar personan  och tar fram kloka tips för att involvera medarbetare i förändringsarbeten.
 • BUDSKAPSMODELLEN: Varför – vad – hur och din känsla för en personlig kommunikation. En modell som bidrar till engagemang och involvering.
 • KOMMUNIKATÖRBUKETTEN: Vad är egentligen kommunikatörens yrkesroll vad krävs av dig i framtiden och hur kan du göra för att kliva fram i din organisationen?
 • KOMMUNIKATIVA LEDARSKAPSHJÄRTAT: Kommunikativt ledarskap är a och o – det är kommunikation som gör en chef till en ledare. Med hjälp av modellen får ni en tankemodell för att coacha ledare.
 • LOVE DET KOMMUNIKATIVA MEDARBETARSKAPET: Vad är det och vilka ansvarsområden ingår?
 • COACHANDE FÖRHÅLLNINGSÄTT – vad är det och vad är viktigt att tänka på?
 • DEN KRAFTFULLA DIALOGEN: Navet i allt relationsbygge är dialogen. Den som är duktig på dialog, samarbetar och väcker engagemang.
 • LÄRAN OM ATT LYSSNA: Utan lyssnande ingen dialog. När du fått verktyget kommer alla dina relationer blir bättre (sant)!
 • KOMMUNIKATIONSPLANERING FÖR DUMMIES! Den bästa kommunikationsplanen gör ni tillsammans och du som rådgivare involverar verksamheten i planeringen. Vi går igenom ett workshopupplägg med en mängd olika verktyg som stärker dig i rollen som rådgivare.
 • MÖTESKVALITET JA TACK: Hur skapas bra möten oavsett om de är digitala eller analoga?

Varje verktyg är skapat ur
tusen sidor inläsning, tusentals möten
med kloka människor, mina erfarenheter och
såklart med hjälp av min fantasi.

/Anna Almberg