Verktygsutbildningen är så inspirerande att det är svårt att låta den ligga kvar i byrålådan. De allra flesta tidigare deltagarna har tack vare utbildningen gjort stora framsteg i sin yrkesroll.

Praktiskt och priser

Förkunskapskrav:

Det här är en utbildning för yrkesverksamma ledare, HR-medarbetare, kommunikatörer, kommunikationschefer. HR-chefer och angränsande yrkesroller som vill få inspiration kring kraft kraften i intern kommunikation.

Pris:

Priset är 9900 kr exkl. moms per utbildningstillfälle och deltagare inkl utbildning, verktyg och möjlighet att ingå i ett nätverk med som är intresserade av intern kommunikation. En mer prisvärd utbildning med så mycket innehåll är svår att hitta på marknaden.

Heja Zoom:

Alla mina öppna utbildningar sker digitalt via Zoom. Jag står för länk och licens och länken till klassrummet skickas till dig ett par veckor före genomförandet. Testa gärna att Zoom fungerar för dig så att du har tekniken på plats till kursstart. Kursen sker endast live och kommer inte att spelas in.

Antal deltagare: 

Max antal per kurs är 25 deltagare. Minimum antal deltagare är 5 per kurs. 

Mat och förtäring:

Se till att ha tillgång båda fika, kaffe och lunch under utbildningsdagarna. Vi kommer givetvis ta paus med jämna mellanrum och då är det bra att snabbt ha tillgång till lite gott! 

Material:

I samma mejl som Zoom-länken skickar jag även ut ett själva ”Verktygslådan” till dig som pdf. Skriv ut den, gärna i färg och ha den framför dig vid kursstart. Materialet får efter genomförd utbildning användas i den egna organisationen men inte spridas vidare till tredje part. Vid all slags användning ska källhänvisning uppges: ©️Anna Almberg AB.  Äganderätten, inklusive immateriella rättigheter, till kursmaterial och annat material (inklusive arbetsmetodik, modeller samt företagsspecifik kunskap och information) som skapas, tillhandahålls och presenteras i samband med utbildningen (”Materialet”) tillkommer Anna Almberg AB. Deltagaren erhåller en rätt att använda Materialet inom den egna organisationen för det syfte som uppdraget avser. Deltagaren får dock inte sprida Materialet utanför organisationen utan mitt i förväg inhämtade skriftliga godkännande. Digitala föreläsningar sker endast live och kommer inte att spelas in. Efter genomförd utbildning skickas kursmaterial ut till alla deltagare som pdf (två åhörarkopior per sida). 

Kurslitteratur:

Inför kursen rekommenderar jag att du köper boken ”Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation – Häftad, Svenska, 2019” Författare: Susanne Dahlman, Mats Heide. Boken finns där böcker finns och kostar cirka 290 kr. 

Kursintyg:

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett personligt kursintyg som är digitalt signerat. I kursintyget framgår ditt namn, datum,  innehåll och syftet  med kursen. 

Upplevelsebaserad inlärning – en hemuppgift:

Mellan de två första dagarna och den tredje avslutande dagen kommer du att få med dig en hemuppgift som du förväntas genomföra i den verksamhet. Syftet är att stödja dig att direkt applicera det du lär dig under kursen i egen verklighet. Det vill säga: börja GÖRA på ett nytt sätt! Uppgiften är att formulera en planering för ett utvecklingsområde inom intern kommunikation i din organisation samt testa att genomföra något av det kommunikationsinsatser/aktiviteter du planerat. Avsätt tid för hemuppgiften!

Nätverksgrupp: 

Alla tidigare deltagare välkomnas till en nätverksgrupp på Facebook. Verktyg för intern kommunikation >> Ansök om att bli medlem och ego sen in och presentera dig: din roll, något om dig själv, vad du jobbar med och varför du behöver verktyg för intern kommunikation.

Avbokningsregler:

Anna Almberg AB utgår från branschstandard för öppna utbildningar. Därför gäller följande. 

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Anna Almberg AB skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till hej@annaalmberg.se.
  2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
  3. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
  4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  5. Utbildningsföretaget. (Anna Almberg AB) har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.