Vi har ett arbetsliv att förändra!

Författare:

Vi har ett arbetsliv att förändra och jag behöver er hjälp. Om jag fick vara diktator eller kanske en gud för ett ögonblick så skulle jag vifta med ett magiskt trollspö och förändra en hel del. Som över ett ögonblick tror jag vi skulle se ett arbetsliv med fler leenden, större passion, mer lönsamhet och som är mer humant.

Listan kan göras långt här här några av punkterna som vi behöver driva igenom. Hur gör vi det då? Individens självmedvetenhet behöver dansa tango med strukturen/systemet. Styrning, mod och mätmetoder som påvisar resultat, även fast vägen till målet alltså i det magiska trollspöets värld kan se ut på nya sätt!

  • Förenkla all kommunikation. Sudda 70% av alla ord som flödar ur oss. Speciellt i årsredovisningar och strategiska planer? Allvarligt. Se dig i spegeln. Vem läser det du skriver? Gör du det för att själv glänsa? Eller för att få gehör?
  • Ledare behöver inte veta mer om ledarskap, de behöver veta mer om sig själva. Framtidens ledare är grundande i sig själva och har självkännedom. Det är först då det skapas tillit nog att gå bakom människor, snarare än först. 
  • Stillhet behövs för att skapa rörelse. Det mest nytänkande företag kan initiera är stillhet på arbetstid. Det är på promenaden, i den icke planera tiden eller i duschen (?!) som nya idéer kommer till oss. All universell energi kräver en minuspol och en pluspol för att väckas till liv. Vi människor har ända sedan industrialismens inträde fått för oss att hårt arbete och prestationer är det som skapar farten framåt. Big misstake! Kanske är det därför sjukskrivningarna skenar och fler unga människor får lust att ta livet av sig, innan de ens kommit in på arbetsmarknaden. Inte konstigt alls egentligen. Arbetslivet är inte anpassat till de universella lagarna. Det behövs både en pluspol och en minuspol för att uppnå balans. Ska vi ändra på det? Stillhet är supersmart. 
  • Sista trollspö-punkten för dagen. Företag som är nytänkande bör våga vara inkluderande i vilka medarbetarna de anställer. Med en normativ och likriktad medarbetargrupp skapas sällan dynamik nog till genialiska idéer. Vet ni att nästan alla genier genom tiderna haft en diagnos. Allt vi idag diagnosticerar som det avvikande har historiskt varit helt avgörande för att vår utveckling är där den är idag. Läs på om Simon Kyagas forskning. Om de är sant borde fler som menar allvar med att vara nytänkande våga anställa personer med schizofreni, bipoläritet och annat härligt. Allt det som historiskt varit nödvändigt för att driva utveckling. Snacka om slöseri med resurser att stänga in dessa personer i samhällets “skrubbar” när vi egentligen skulle bli så berikade av att sträcka ut en hand. 

Hälsar Anna